"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Murat Yılmaz