"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
2030 Yılına Kadar Gayrimenkul Küresel Pazarına İlişkin Görüşler

Küresel emlak piyasası büyüklüğünün 2030 yılına kadar 5,85 trilyon ABD dolarına ulaşması ve 2022'den 2030'a kadar %5,2'lik bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Hindistan, Çin ve birkaç Afrika ülkesi gibi gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı ekonomik genişleme, bu ülkelerin gelir seviyelerini artırarak gayrimenkul endüstrisinin büyümesini hızlandırdığı açıklandı.

Gayrimenkul endüstrisinde mülkler, ticari ve kişisel ev kullanımı için piyasada satın alınır, satılır, kiralanır.

Gelişmekte olan ülkelerin pazarına katılan önemli şirketlerin sayısının artması nedeniyle, ticari gayrimenkul işi son on yılda çarpıcı bir şekilde arttı. Gelişmekte olan ülkelerdeki hükümet reformları, düşük kiralar ve düşük ipotek oranlarının öngörülebilir gelecekte, endüstri büyümesini artırması bekleniyor.

Konut gayrimenkul alanına yönelik artan talep ve daha iyi olanaklar arayışındaki göçün bir sonucu olarak artan şehirleşme gibi faktörlerin pazarın büyümesini desteklemesi muhtemel. Örneğin, Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünya nüfusun yaklaşık %50'si kentsel alanlarda yaşıyor ve yaşam tarzı hareketli kentsel olanaklarla mega kentlere dönüşen şehirlere göç nedeniyle bu rakamın tahmin döneminde %65'e ulaşması bekleniyor.

Mülk açısından, ticari gayrimenkul segmentinin tahmin süresi boyunca %5.1'lik bir büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor. Turistik tesis işletmeciliğinin lokomotifi oteller gibi lüks olanakların keyfini çıkarırken dinlenmek isteyen turistlerin sayısının artması nedeniyle turizmin artan popülaritesinin, segmentin büyümesini yönlendirmesi bekleniyor.

Asya Pasifik, 2021'de %52,6'lık gelir bazlı pazar payı ile pazarın hakimi konumunda. Çin, Asya Pasifik pazarında en büyük paya sahipti ve büyük bir nüfus tarafından desteklenen gayrimenkul geliştirme ve yatırım için hala sıcak bir nokta olarak görülüyor. Ayrıca, Hindistan da dahil olmak üzere Asya Pasifik'teki çeşitli ülkelerin hükümetleri tarafından yapılan çeşitli olumlu düzenlemelerin gayrimenkul pazarının büyümesini desteklemesi öngörülüyor.

Emlak Piyasası Raporunda Öne Çıkanlar

  • Konut mülkü segmentinin 2030 yılına kadar 2,21 trilyon ABD dolarına ulaşması ve 2022'den 2030'a kadar %6,0'lık bir büyüme bekleniyor. Y kuşağı arasında ev sahipliğinin daha fazla tercih edilmesi, segmentin pazardaki hakimiyetini zorluyor.
  • Dünya genelinde kira segmenti 2021'de 1,92 trilyon ABD Doları değerindeydi ve Z kuşağı kuşağının kiralık gayrimenkul için daha yüksek harcama yapması nedeniyle kiralama pazarı 2030 yılına kadar 3,04 trilyon ABD Dolarına ulaşması bekleniyor. Z kuşağı, Y kuşağından sonraki yeni nesil kiracılar olarak görülüyor ve yaşamları boyunca kiralama hizmetlerine diğer tüm nesillerden daha fazla harcama yapacakları tahmin edilmektedir.
  • Orta Doğu bölgesinde, 2022'den 2030'a kadar %6,3'lük gelir bazlı bir büyüme olması bekleniyor. Büyüme, esas olarak seyahat ve yatırım için artan tüketici harcamalarına bağlanıyor. Ayrıca, artan yolcu sayısı Hindistan, Filipinler, Vietnam ve Avustralya gibi gelişmekte olan ülkelerden de bu büyümeyi destekleyeceği tahmin ediliyor.
DİĞER HABER
22 Temmuz 2022