"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Airbnb'nin Newyork'ta İpi Çekildi

Son çeyrek yüzyılda faaliyetlerini arttıran terörist gruplar, kendilerini gizlemek için her gün başka taktikleri uygulamaya koyuyor. 11 Eylül saldırıları ile tüm dünyanın farkına vardığı terörizm, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Bu terör olaylarını engellemek için ülkeler birbiri ile dirsek temasında bulunurken, terör grupları da teknolojinin imkânlarından faydalanmanın yanı sıra kimliksiz barınabilecek mekânları da kendine mesken olarak seçiyor.

Son dönemde artan canlı bomba eylemlerinde yakalanan şahısların kaldıkları evlerin çoğunun günlük kiralanan evler olması, ülkemizdeki güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Kimlik alıp kayıt tutmadan günlük ev kiralayanlara ağır cezalar getirilmesi planlanıyor.

New York’taki Yeni Yasal Düzenlemeler ve Airbnb

Cezaların uygulanması için yasanın hazırlanmaya başlandığı bu günlerde, Amerika’da da benzer bir yasa gündeme bomba gibi düştü. Özellikle son günlerde New York’ta yükselen çatışma durumları, kiralık evler ile ilgili bazı yasaların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Öyle ki New York’taki yerel yönetimler, internet üzerinden ve sektör içinden kiralama işlemleri yapılmasına izin veren firmalara ve sitelere para cezası şeklinde yaptırımda bulunmanın önünü açtı. Yeni yasanın hedefi ise geri dönülemez zararlar getirecek terör olaylarını ve toplumsal yozlaşmanın önüne geçmek olarak gösteriliyor.

Yönetimlerin bu gelişmelere yönelik aldığı yasal önlemler, diğer yandan Amerika pazarındaki en büyük gelir sahibi olan Airbnb’yi sarsacak gibi görünüyor. Dünya çapında kiralık mekan seçeneği sunarak insanlara hizmet veren Airbnb, küresel çapta gri bölge olarak nitelendirilen yerlerde bazı sorunlarla karşılaşıyor. Öyle ki yeni çıkan bu yasalar ile Amsterdam, Barcelona ve İspanya gibi yerlerde gerçekleşen yasadışı kiralama listesi nedeniyle şirkete bazı yasaklar getirildi. Berlin'de ise kısa dönemli kiralamalar tamamen engellendi.

Bu durumda yılda 1 milyar dolar gelir elde eden ve Amerika’nın en geniş pazarını elinde bulunduran Airbnb’nin gelir kaynaklarının düşeceğine dair kaygılar da ortaya çıkıyor. Şirketin merkezi konumunda bulunan ve en büyük gelir kapısı olan New York’ta da şirket aleyhine davalar açılmaya devam ediyor.

En son gelişme olarak New York Valisi Andrew Cuomo, şehirdeki kiralanacak dairelerin 30 günün altında kiralanmasını yasakladı. Bu son gelişme değerlemesi 30 milyar dolara yaklaşan Airbnb için gerçekten endişe verici bir hal aldı. Şirket için New York'ta başlayan bu depremin kelebek etkisi yaratıp yaratmayacağı ve bu sektörün diğer dev oyuncularını ayrıca turistik amaçlı kiralama yapan seyyahları nasıl etkileyeceğini yakından takip ederek gelişmeleri sizlerle paylaşacağız..

Türkiye’deki Yeni Düzenlemeler

Global bir sorun haline dönüşen terörizmin engellenmesi için dünyada yaşanan kayıt dışı göç dalgasının kontrol altına alınması elzem bir durum olarak ortaya çıkıyor. Ülkemizde de yasadışı yollardan sınırlarımız içerisine giren ve terör faaliyetlerinde bulunmak isteyen kişilerin engellenmesi için büyük önem taşıyan şahısların takibinin kolaylaşması için günlük evlerin denetim altına alınmasını zorunlu hale geliyor.

Emniyet birimlerinin takibindeki şahısların kaldıkları evlerin tespiti, bu global mücadelenin en önemli noktasını oluşturuyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme ile birlikte günlük kiralanabilir durumdaki evlerin öncelikle kayıt altına alınması hedefleniyor. Bir sonraki adımda ise pansiyonlar ve otellerdeki gibi, bu evlerde kalacak kişilerin kimliklerinin günlük olarak polise bildirilmesinin zorunlu hale getirilmesi düşünülüyor. Çıkacak yasal düzenlemelerin ardından bu uyarıları dikkate almayan emlak firmalarını ise para cezalarından ciddi hapis cezalarına kadar bir dizi yaptırım bekliyor olacak.

DİĞER HABER
24 Ekim 2016