"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Başarının İzinde: Yeni Fikirler Edinmek İçin Tasarım Odaklı Düşünme

Hangi sektörde olursa olsun işletmelerin iş yürütme modelleri arasında uyguladıkları çok sayıda metot vardır. Ancak günümüzde bu metotlar o kadar artmış ve bir karmaşa oluşturmuştur ki neyin işletmeniz için en iyisi olduğunu tam olarak takip edemeyebilirsiniz. Emlak işletmelerini düşündüğünüzde de durum aynıdır. Yıl boyunca işletme içi veya dışı operasyonlarınızda uygulamanız gereken çok sayıda yöntem, taktik veya strateji okursunuz. Fakat bunların düşünce yapıları ve yaklaşım tarzları genellikle hep aynı doğrultudadır ve geleneksel bakış açısına sahiptir.

Oysa biz bu makalemizde, emlak işletmenizi büyütürken karşılaşacağınız sorunlarla başa çıkmanızı sağlayacak ve müşteri odaklı yaklaşımın nasıl uygulanacağına dair tüyolar verecek bir metodolojiden bahsedeceğiz. Bu metodolojinin adı “tasarım odaklı düşünmek”tir.

Tasarım odaklı düşünmek deyince genellikle insanların zihninde bir ürünün dış görüntüsünün çizilmesi veya logonuzun nasıl olacağının belirlenmesi gibi konular belirir. Ancak tasarım odaklı düşünmek, bundan daha ötede, sizin tüm iş yapınıza, olaylara, çözüm üretme yaklaşımınıza dair bakış açısını temsil eder. Bu bakış açısına göre önemli olan bir ürünün dış görünümü değil işlevliği ve nasıl çalıştığıdır. Yani tüketici için ne anlam ifade ettiğidir.

Çoğu insan tasarımı ürünün nasıl göründüğü olarak düşünme hatasına düşer… Genel olarak, tasarımcılara bir ürün verilip ’Bunun iyi görünmesini sağla!’ denildiği düşünülür. Biz tasarımdan bunu anlamıyoruz. Tasarım ürünün nasıl göründüğü ve hissettirdiği değildir. Tasarım ürünün nasıl çalıştığıdır. – Steve Jobs

Kısacası tasarım odaklı düşünmeyi, sorular sorarak işletmenizdeki sorunları çözmek ve yeni fikirler üretmek olarak tanımlayabiliriz. Bu metolojide anı düşünmez ve uzun vadeli düşünürsünüz; inovasyon ve kârlılıktan vazgeçmeden işletmenizi büyütme imkânına erişirsiniz; pazarınızdaki en güçlü rekabet avantajını edinirsiniz; problem odaklı değil çözüm odaklı yaklaşırsınız; insanların ihtiyaçlarını teknolojik açıdan mümkün kılabilir ve bunu ekonomik açıdan uygun hale getirebilirsiniz. Tüm bunlar her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de hayati öneme sahiptir.

Geleneksel Düşünme ile Tasarım Odaklı Düşünme Arasındaki Farklar

Kullanıcı odaklı ol; hızlı yanıl; hızlı başar!

Şimdi geleneksel düşünme ile tasarım odaklı düşünme arasındaki farklara daha net şekilde göz atalım:

  • Geleneksel düşünmede kusursuz planlama üzerine yoğunlaşılırken tasarım odaklı düşünmede deneme ve hatalardan yola çıkılır.
  • Geleneksel düşünmede başarısızlıktan kaçınılırken tasarım odaklı düşünmede hızlı hata yöntemi ile çıkarımlar yapılır.
  • Geleneksel düşünmede sıkı bir analiz yapılırken tasarım odaklı düşünmede sıkı bir deneysel test sistemine başvurulur.
  • Geleneksel düşünmede sunumlar yapılırken tasarım odaklı düşünmede prototip denemeleri yapılır.
  • Geleneksel düşünmede yüzeysel bir müşteri araştırması yapılırken tasarım odaklı düşünmede müşteriye çok daha derinden nüfuz edilmeye çalışılır.
  • Geleneksel düşünmede periyodik aralıklara önem verilirken tasarım odaklı düşünmede süreklilik çok önemlidir.
  • Geleneksel düşünmede çoğu şey düşüncede kalırken tasarım odaklı düşünmede her şey bir aksiyonun parçasıdır.

Tasarım Odaklı Düşünmenin Aşamaları

Emlak sektöründe teknolojinin etkilerini son yıllarda bariz şekilde görüyoruz. Tüketicilerin teknoloji ile birlikte düşünüyor olması, artık hizmet sağlayıcıların da teknolojik düşünmesini zorunlu kılıyor. Tasarım odaklı düşünmede müşterilerin ihtiyaçlarını teknoloji ile mümkün kılma fikri büyük bir önem taşır. Bu bağlamda tasarım odaklı düşünmenin temelinde üç unsurun saklı olduğunu söylememiz mümkündür:

  • İnsan
  • Teknoloji
  • İş

Bu üç unsur, müşteri dediğimiz kavramın çevresinde gelişir. Müşteri her zaman tasarım merkezimizin ortasında yer almalıdır. Amaç, müşteri için en iyi olanı sunabilmektir ve bunu teknolojik, ekonomik açılardan tasarlamamız gerekir.

Elbette bu sürecin aşamaları vardır. Bunları kısaca açıklayacak olursak:

Empati kurmak: İnsan merkezli tasarım sürecinin temeli olan bu aşamada müşterilerinizi gözlemlemeniz onlara nüfuz etmeniz için çok önemlidir.

Tanımlamak: Empati sonucunda müşteriler hakkında elde edilen veriler ilgi uyandırıcı ihtiyaçlarla sentezlenir.

Fikir oluşturmak: İhtiyaçların nasıl karşılanabileceğine dair fikirler üretilir.

Prototip oluşturmak: Ortaya çıkan fikirlerin fiziksel dünyada uygulanabilir olması sağlanır.

Test etmek: Oluşturulan prototipler hayata geçirilerek test edilir ve testin sonucunda sorunlara çözüm bulunur veya iyileştirme şansı elde edilir.

Tasarım Odaklı Düşünme İçin Gerekli Olanlar

İşbirliği yap. Bir ekip kur ve amaca ulaşmak için ekip ile birlikte bir sinerji yakala!

Kendine güven. Karşılaştığın problemleri çözebilecek yeteneğin sende olduğunu bil!

Müşteri gibi düşün. Tasarımını kimin için yaptığını unutma. Bu kişinin ihtiyaçlarını anlamaya çalış!

İyimser ol. Her türlü olumsuzluğu, pozitif düşünerek avantaja çevir!

Deneysel ol. Öğrendiklerini değiştirmekten ve yeni şeyler denemekten çekinme!

Problem çöz. Bulduğun fikirlerle, karşılaştığın belirsizliklerin ve sorunların üstesinden gel!

Hatalar yap. Ne kadar hızlı şekilde hata yaparsan o hatalardan o kadar çok doğruya ulaşırsın!

Son Sözler

Emlak sektöründe yoğun rekabetin içinden sağlam çıkabilmek, işletme içi sorunlarınıza yaratıcı çözümler üretebilmek ve gelişen teknolojiyi işletmenizin avantajına çevirebilmek için tasarım odaklı düşünmeye ihtiyacınız olduğunu kabul etmelisiniz. Artık geleneksel yaklaşımlarla bir adım öne çıkamadığınız bu sistemde, tasarım odaklı düşünme metodolojisi ile işletmenizi geliştirme şansını bulabilirsiniz.

Unutmayın ki tasarım odaklı düşünmeniz için illa ki bir tasarımcı olmanız gerekmez. Yapmanız gereken şey, stratejik açıdan tasarım odaklı düşünmenin nasıl olduğunu anlamak, hayal gücünüzü geliştirmek ve ortaya çıkan fikirleri teknoloji ile hayata geçirmektir.

Beyninizin sağ ve sol bölümlerinin tamamını kullanmanız gereken bu metodolojiyi uyguladıkça hem kişisel yaşantınızı hem de işletmenizin geleceğini nasıl etkilediğini fark edeceksiniz.

DİĞER HABER
23 Ağustos 2022