"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Bir Emlak Broker'ının Kariyeri 2: Yetenekler ve İş Stili

Bir emlak brokerının kariyerinin neleri kapsadığına dair farkındalık yaratma ve hatırlatma amaçlı hazırladığımız yazı dizimizin ikinci bölümü ile karşınızdayız. Takip edenler bilir ki ilk bölümde emlak brokerlarının ne iş yaptıklarına dair ve faaliyet gösterdikleri alanlara dair uzun bir listeyi sizlerle paylaşmıştık.

Bu bölümde ise emlak brokerlarının hangi becerilere sahip olması gerektiği, hangi bilgileri edinmeye ihtiyaçları olduğu ve çalışma stillerine dair yine uzun bir liste yayınlıyoruz. Listeyi tamamen okuduğunuzda, bir emlak brokerının ne kadar entelektüel bir kişiliğe sahip olması gerektiğini ve ne kadar çok şey bilmesi gerektiğini görecek ve kendinizi gerçekten tüm bu özelliklere sahip olup olmadığınız konusunda sorgulamaya başlayacaksınız.

Emlak Brokerı Hangi Becerilere Sahip Olmalıdır?

- Mesleki bilgilerini etkili bir şekilde kullanmak için çevresindeki insanlarla iletişime geçmek.

- İşi ile ilgili hazırlanmış olan sözleşme ve dokümanlardaki paragrafları ve cümleleri iyi okuyup anlamak.

- İnsanların konuşurken anlattıkları şeye pür dikkat kendini verebilmek, iyi bir dinleyici olmak ve konuşmanın ana noktalarını anlayıp en uygun soruları yöneltebilmek.

- Alternatif çözümler üretebilmek için pratik ve zekice düşünerek zayıf ve güçlü noktaları ortaya koyabilmek.

- Anlık ve gelecekteki sorunları çözebilmek adına, yeni bilgilerin içeriğini hızlı bir şekilde kavramak.

- Alıcı ve satıcıları bir araya getirerek farklılıklar arasında uzlaşma yaratabilmek.

- Sorun çıkaran kişilerin veya karar vericilerin fikirlerini değiştirmeleri için ikna edebilmek.

- Satış sürecinde alıcı ve satıcıların gösterdiği reaksiyonların farkında olmak ve bu reaksiyonları neden gösterdiklerini anlayabilmek.

- Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ve etkili bir yazı dili ile iletişime geçebilmek.

- İnsanlara yardımcı olmak için aktif yollar aramak ve onları yönlendirmek.

- Kendinin ve diğer meslektaşların performansını gözlemlemek, ölçmek.

- Müşterilerinin eylemleri ile ilişkili eylemlerde bulunmak.

- Kompleks ve karmaşık sorunları belirleyebilmek ve bu sorunların çözümleri için alternatif yolları denemek.

- Zamanını verimli kullanmak ve iyi değerlendirmek.

- Problemleri çözebilmek için matematikten yararlanmak.

- Çalışanları motive etmek, gelişmelerini sağlamak ve işleri hakkında onları yönlendirmek.

- Listeler, hizmetler, performanslar hakkında kalite kontrol analizi yapabilmek.

- Çalışma arkadaşlarına bir şeyleri nasıl yapacağını öğretebilmek.

- Eğitimleri ve stratejileri uygularken kendi iş yaşamına uyarlayabilmek.

- Eğitici içeriğe sahip yayınları ve makaleleri okuyarak mesleki gelişimini sürdürmek.

Bir Emlak Brokerının İhtiyacı Olan Bilgiler Nelerdir?

- Pazarlama stratejileri, portföy gösterme taktikleri, satış ve pazarlama teknikleri, teknolojik yenilikler, satış kontrol sistemleri hakkında bilgi edinmek.

- Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirme, hizmetler hakkında görüşme kalitesi standartları ve müşteri memnuniyetini değerlendirme konularında bilgi edinmek.

- Mesleği ile ilgili İngilizce dili içerisinde sıkça kullanılan yapılara, deyimlere, terimlere ve dil bilgisi kurallarına hakim olmak.

- Kanunlar, yasal kurallar, mahkeme prosedürleri, emsaller, hükümet düzenlemeleri, yürütme emirleri, yerel yönetmelikler, gayrimenkul finansı hakkında bilgi sahibi olmak.

- Stratejik planlama, kaynakları bölüştürme, insan kaynaklarını biçimlendirme, liderlik teknikleri, kaliteli hizmet metotları ve insanlar ile kaynakların koordinasyonu konularında bilgi sahibi olmak.

- Finansal pazar, bankacılık ve finansal verilerin raporlanarak analiz edilmesi alanlarında ekonomik ve muhasebeye yönelik pratiklerden haberdar olmak.

- Elektronik ekipmanlar, içerisinde uygulama ve programlamanın da olduğu bilgisayar donanım ve yazılımı hakkında bilgi sahibi olmak.

- Aritmetik, cebir, geometri, hesaplama, istatistikler ve diğer uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak.

- Medya üretimi, iletişimi ve yayma teknikleri hakkında bilgili olmak. (Yazılı, basılı, görsel ve işitsel tüm medya üretimi için)

- Evlerin, binaların ve diğer yapıların onarımı ve yapımı hakkında kullanılan materyaller ve başvurulan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak.

- Mesleki eğitim ve öğretim yeniliklerini takip ederek etkili ve ölçülü eğitim teknikleri hakkında haberdar olmak.

- İnsanların satın alma davranışı ve performansı hakkında bilgili olmak. Yetenekler, kişilikler, ilgi alanları arasındaki farklılıklar, öğrenme ve motivasyon hakkında psikolojik araştırma metotları ve davranış bozuklukları ile ilgili bilgi sahibi olmak.

- Personel alımı, seçilmesi, eğitimi, ücretlendirmesi ve sosyal hakları hakkında bilgili olmak.

- İnsanların, verilerin, mülklerin ve kurumların korunması için ulusal güvenlik operasyonları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak.

- Kitle davranışları ve dinamikleri, toplumsal trendler ve etkiler, insan göçleri, etnik kökenler, kültürler ve tarih ile ilgili bilgi sahibi olmak.

- Dünyada gayrimenkul piyasasıyla ilgili gelişmeleri ve trendleri takip etmek.

Emlak Brokerının İş Stili Nasıldır?

- Dürüst ve etik hareket etmek.

- İşinin getireceği zorlukları üstlenmekte istekli ve cesur olmak.

- Yüksek stres durumları karşısında havayı etkin biçimde ılımlaştıran bir yapıya sahip olmak.

- Karşısına çıkan engeller karşısında sabırlı ve istikrarlı olmak.

- Elindeki işleri tamamlamak için işin ayrıntılarına odaklanarak dikkatli olmak.

- Öfkesini kontrol ederek agresif davranışlardan kaçınmak ve soğukkanlılığını korumak.

- Gözetim altında olmadan kendi kendine rehberlik etmek ve yapacağı şeyler hakkında kendini geliştirmek.

- Güvenilir, sorumlu ve yükümlülüklerini yerine getiren biri olmak.

- Müşterilerinin ihtiyaçları hakkında hassas olmak ve onları anlayarak işlerini yapmalarında onlara yardımcı olmak.

- Meslektaşları ile birlikte işbirliği yapmaktan keyif duymak.

- Sorumluluğu üstüne almak, liderlik etmek için istekli olmak, fikirler vermek ve yönlendirmelerde bulunmak.

- İş yerinde yeniliklere ve değişikliklere açık olmak.

- Yaratıcı, alternatif düşünme yetisine sahip ve yeni fikirlere karşı açık olmak.

DİĞER HABER
22 Ağustos 2016