"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein

Bir Emlakçının Psikolojisi

İnsan psikolojisi, etkilerini insan yaşamının her anına yansıtması bakımından önemlidir. Kişinin yapacağı her işte olduğu gibi, iş dünyasında da başarılı olması için sağlam bir psikolojik alt yapıya sahip olması gerekir. Hayatta, kazanç elde etmek gibi insanı motive eden durumların yanı sıra, kaybetmek gibi kişiyi demoralize edecek durumlar da söz konusu olabilir.

Ev yaşamından çocuk bakımına, eğitimden iş dünyasına kadar her alanda kişi kazanç elde edebildiği gibi büyük kayıplar da yaşayabilir. Bu durumların hayatın gerçeği olduğu düşüncesiyle hareket etmek, zorlukların ya da kayıpların kişi için ders mahiyetinde olduğunu kabul etmek ve olumsuz durumların fırsata dönüştürülebilineceğini düşünmek bireyi oldukça rahatlatır. Bu noktada kişinin yaşamında iyimser, problem çözme becerisi sahibi olan, krizi fırsata çevirme potansiyeli yüksek bireylerle bir arada bulunması oldukça önemlidir.

“İnsanlar ve olaylar aslında bizi üzmüyor. Biz aslında onların bizi üzebileceğine inandığımız için üzülüyoruz.” Albert Ellis

Son yılların en büyük rahatsızlıklarından biri olan anksiyete (kaygı) bozukluğu, bilhassa kendini emlak iş dünyasında göstermeye başlamıştır. Rekabet ortamında bulunmak bir danışmanı başlı başına kaygılı yapabilirken, iş yaşamında yaşanılan olumsuz ve riskli durumlarla büyüme gösterebilir. Ancak anksiyetenin bir çan eğrisi modeli ile açıklanması doğru olacaktır.

Uzmanlara göre insanoğlu, ideal bir noktaya kadar kaygının faydasını görür. Çünkü kaygısı olmayan insanda oluşan rehavet duygusu başarısızlık getirebilir. Kaygı ideal noktaya geldikten sonra artış gösterirse anksiyete bozukluğu burada başlar ve kişiye zarar verir. Bu nedenle kaygının belirli bir noktaya kadar faydalı, belirli bir noktadan sonra ise, psikolojik çöküntüler oluşturması nedeniyle zararlı olduğu düşünülür.

“Sizi doğal olarak üzen birşeyi, depresyona dönüştürmenin en etkili yolu, başınıza gelen şey için sadece ve sadece kendinizi suçlamaktır.” Dorothy Rowe

Emlak dünyası açısından düşünüldüğünde, Türkiye’de emlak sektöründe çalışan kişi sayısının fazla oluşu bu noktadaki rekabeti kat be kat artırmaktadır. Müşteri kaçırma durumu ile karşılaşma, piyasadaki iniş çıkışlara bağlı olarak bireylerin alım yapma konusunda güvensizlik yaşamaları, artan faiz oranlarına bağlı olarak alım gücündeki düşüş gayrimenkul sektöründe büyük bir kaygı oluşturmaktadır.

Bu durumda danışman tek başına kaygılarıyla başa çıkmada zorlanabilir. Bu konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışında yapılmış onlarca çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar eğitim, tıp ve iş dünyası ile alakalı olarak, danışmanların kaygılarının nelerden kaynaklı olduğu ve kaygı ile nasıl başa çıkabileceklerinin tespiti ve çözümü ile ilgilidir. Büyük şirketler, eğitim kurumları ve tıbbi çalışmalar yapan firmalar eğitim departmanlarında bu tür çalışmalardan faydalanarak paydaşlarına eğitimler sunmaktadırlar.

Sağlam bir psikoloji, başarıyı en çok etkileyen etmenlerden biridir. Bu sebeple kişinin kaygılarının önüne kolaylıkla geçebilmesi için bu tür etkinliklerde aktif olarak bulunması gerekebilir. Emlakçılık kurslarında müşteri ilişkileri gibi psikoloji temelli dersler yer alsa bile gayrimenkul danışmalarının psikolojileri ile ilgili dersler ya hiç verilmemekte ya da çok kısıtlı olarak sunulmaktadır.

“Aklınızı kaybedin ve kendinize gelin.”  Fritz Perls

İş dünyasının çalkantılı durumu, rekabet ortamının danışmanda oluşturduğu olumsuzluklar, emlak piyasasının dönemsel iniş çıkışlarına bağlı olarak maddi kayıpların yaşanması, iş yaşamındaki anlaşmazlıklar gibi nedenlerle danışmanlarda meydana gelebilecek psikolojik çöküşler, danışmanların tek başlarına üstesinden kalkabilecekleri bir durum değildir.

Bu nedenle bu tür kurslarda danışmanların psikolojilerine uygun derslerin yer alması elzemdir. Önleyici rehberlik adı altında bu tür bir destek verilebilirken, danışmanların iş hayatı süresince karşılaşabilecekleri problemlere kolaylıkla çözüm bulabilmeleri, zorluklardan fazlasıyla etkilenip iş ve özel hayatlarında başarısız olmalarını minimize etmek adına da iş süresince uzmanlardan destek almaları gerekebilir.

Gelişmiş firmaların eğitim departmanları genel anlamda bu amaç doğrultusunda hareket etmektedir. Bu sebeple de emlak ofislerinin uzman psikolog ya da eğitmenleri bünyelerinde barındırmaları ya da özel danışmanlık şirketlerinden zaman zaman destek almaları, emlak ofislerinin devamlılığı, başarısı ve danışmanın psikolojisindeki iyileşmenin topluma olumlu yansıması noktasında tavsiye edilmektedir.

Görsel: Shutterstock

DİĞER HABER
19 Eylül 2019