"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Emlak Sektöründe Cinsiyet Önemli midir? [ANKET]

Her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de bir cinsiyet çatışması var. Her ne kadar sektörde çalışan kadın ve erkek sayısı eşit gibi görünse de (ABS sonuçlarına göre emlak piyasasının %51’i erkek, %49’u kadın danışmanlardan oluşuyor), konu hakkında detaya inince kadın ver erkeklerin iş tanımlarının farklılaştığı görülüyor. Emlak sektöründe kadınlar daha çok yönetici rollerindeyken, satış görevleri genelde erkekler tarafından yapılıyor.

Kadınların saha içinde görev yapma oranlarını artırmak emlak sektörüne karşı müşterilerin sahip olduğu bakış açısının pozitifliği açısından oldukça önemli. Bilimsel olarak, kadınlar empati kurma, iletişim ya da güvenilirlik gibi insan ilişkilerini ilgilendiren ve bir gayrimenkul danışmanını başarılı yapacak konularda daha yetenekli.

CoreLogic tarafından yakın zamanda yapılan bir anket çalışmasına göre müşterilerin kadın ya da erkek danışmanlarla çalıştıktan sonraki geri dönütleri arasında oldukça fark var. Gelin şimdi anket sonuçlarını ayrıntılı inceleyelim.

CareLogic Araştırması

Cinsiyetin Fark Yarattığı Konular 

Anket katılımcılarının %40’ı kadın gayrimenkul danışmanlarıyla çalışmayı tercih ettiklerini belirtirken %32’si erkek danışmanları tercih ettiğini söylemiş.  Aynı zamanda, katılımcıların %66’sı kadın danışmanların görüşmelere hazırlıklı geldiklerini söylerken, sadece %56’sı erkek danışmanların yeterince ön çalışma yaptığını belirtmiş.

Sonuçlar hakkındaki en ilginç şey ise; CareLogic soruları sorarken müşterilerinden cinsiyet bazlı bir değerlendirme istememiş. Fakat 300’den fazla insanla yapılan bu çalışmada herkes öncelikle soruları hangi cinsiyetteki bir danışmana göre cevaplamaları gerektiğini sormuş ve danışmanlar hakkındaki genel sorulara gelen yanıtlar cinsiyet seçimine göre değişmiş.

CareLogic de bu durumu değerlendirip sonuçları cinsiyet kırılımına göre yayınlamayı tercih etmiş.

Anket sonucuna göre kadınlar açık ara önde.

Anket sonucunda edinilen en şaşırtıcı veri; müşterilerin satış süresince hissettikleri tatmin duygusunun danışmanın cinsiyetine göre değişmesi olmuş.

Anket katılımcılarının %60’ı cinsiyete bakmaksızın en başta danışmanlarına iyi bir iş yapacakları konusunda güvendiklerini söylemiş. Süreç başladıktan sonrası için bu oranlar kadın danışmanlar için %55, erkek danışmanlar için ise %48’lere düşmüş. Satış sonucunda ise kadın danışmanlar için memnuniyet oranı %45’lerde iken erkek danışmanlar için bu oran %39’larda kalmış.

Ankette gözlemlenen bir başka nokta ise, danışmanların yeteneklerinin değerlendirildiği kısımda kadın danışmanlar için çok daha fazla “mükemmel“ kelimesinin kullanıldığı olmuş.

“Mükemmellik sihirli bir şey değildir. İstikrardan gelir. Bir şeyi en iyisi oluncaya dek defalarca ve defalarca yapmaktan gelir.” Jay Crownover

Bireysel yeteneklerin değerlendirildiği anket kısmında:

  • Kadın danışmanların %41’i, erkek danışmanların %33’ü ulaşılabilir olmak

  • Kadın danışmanların %45’i, erkek danışmanların %31’i müşterileri sürekli bilgilendirme

  • Kadın danışmanların %43’ü, erkek danışmanların %29’u potansiyel müşterileri kazanmaya çalışmak

  • Kadın danışmanların %38’i, erkek danışmanların %28’i müzakere görüşmeleri

  • Kadın danışmanların %42’si, erkek danışmanların %28’i satış sürecini yönetmek

Konusunda mükemmel olarak değerlendirilmiş.

Cinsiyetin Fark Yaratmadığı Konular

Gayrimenkul danışmanlarının alış ya da satışlarda müşterilerinin beklentilerini karşılayan fiyatlarda işlem yapabilmeleri konusunda sonuçlar genel trende göre farklı çıkmış ve cinsiyet tabanlı bir farklılık görülmemiş.

  • Kadın danışmanların %24’ü, erkek danışmanların %22’si beklenenden daha iyi bir fiyat yakalıyormuş.

  • Kadın danışmanların %49’u, erkek danışmanların %52’si beklenen fiyatlarda işlem yapıyormuş.

  • Kadın danışmanların %21’i, erkek danışmanların %22’si istenilen fiyatları elde edemiyormuş.

İnsanlar gayrimenkul danışmanlarını çevrelerine önerirken de cinsiyet üzerinden karar vermiyorlarmış.

Bize göre kadınların en yakıştığı meslek dalı hangisi diye sorulsa tereddütsüz olarak "gayrimenkul danışmanlığı" deriz. 

Emlakbroker.com yorumu

Demek ki insanlar danışmanlarından memnun kaldıkları sürece onlara referans olmak konusunda rahat ve önyargısızlar. Ama genel anket sonuçları bu referansı alma konusunda kadınların daha başarılı olduğunu gösteriyor. 

Daha çok kadın gayrimenkul danışmanının emlak sektörüne dahil olması mesleğin "imaj sorununu" ortadan kaldıracak güce ve büyüleyici bir etkiye sahip olduğu ve danışmanlık mesleğinin gelişmesi düzeyinde yadsınamaz bir önemi olduğu bilinen bir gerçektir. 

İlgili: Emlak Sektöründe Kadın Profesyonellerin Yükselişi

DİĞER HABER
20 Kasım 2017