"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Gayrimenkul Danışmanları İçin Yeni Pazar “Gayrimenkul Yatırım Fonları”

Gayrimenkul yatırım fonları tebliğinin 2014 yılının başında yayınlanmasıyla, yeni bir gayrimenkul tabanlı enstrümanın sermaye piyasalarımıza giriş yapmasına izin verildi. İlk gayrimenkul yatırım fonunun ihraç belgesinin onaylandığı 2016 yılı nisan ayından itibaren de gayrimenkul tedarik zincirine yeni bir halka daha eklenmiş oldu.

Gayrimenkul yatırım fonu, bireysel birikimlerin bir havuzda toplanmasını ve birikimlerin profesyonel kişilerce gayrimenkul yatırımlarında değerlendirilmesini sağlayan kurumsal bir yapıdır. Bu kurumsal yapının yatırımcı, gayrimenkul portföyü ve yönetici (yatırım komitesi) olmak üzere üç önemli ayağı bulunmaktadır.

Bu üç ayaktan biri olan gayrimenkul portföyünün nitelikli gayrimenkullerle buluşması için ülke genelinde tedarik zincirinin kurulması ve yatırım stratejilerine göre en uygun gayrimenkullerin tedarik edilmesi önem arz etmektedir.

Gayrimenkul danışmanları bu gayrimenkullerin tedarik edilmesi ve fon bünyesine alınması işlemlerinde hizmet sunduktan sonra da kiralama ve tekrar satış konularında da gayrimenkul yatırım fonlarına hizmet verebilecektir. Yani tek bir gayrimenkul üzerinden 3 ayrı hizmete dair sözleşme yapılması ve gelir elde edilmesi mümkündür.

Gayrimenkul yatırım fonları, tüm gayrimenkul türlerine yatırım yapabilecek şekilde kurulduğu gibi sadece ticari getirili gayrimenkullere (dükkanlar, turizm tesisleri, alışveriş merkezleri, eğitim tesisleri, konaklama tesisleri, depolama alanları, endüstriyel tesisler), arazilere (arsa, tarla), ve konut projelerine yatırım yapacak şekilde kurulabilmektedir. Gayrimenkul danışmanları da kendi uzmanlık alanları doğrultusunda kurulmuş fonlar ile doğru çalışma platformunu hızlı şekilde oluşturabileceklerdir.

Kurumsal ve şeffaf bir yapıya sahip olan gayrimenkul yatırım fonlarının da kendilerine özgü çalışma ve değerlendirme kriterlerinin göz ardı edilmemesi gerekir. Bu nedenle fonlar ile çalışmak isteyen gayrimenkul danışmanlarının aşağıdaki başlıklara dikkat etmesi gerekmektedir. 

• Mülk sahibi veya vekili tarafından verilmiş yetki belgesiyle çalışılması,

• Gayrimenkullere dair malik ve hisse problemlerinin olmaması,

• Bitmiş yapılarda iskan belgesinin alınmış olması ve kat mülkiyetinin kurulmuş olması, 

• Kısa ve orta vadede kazanç elde edilebilecek yatırımlar olması,

• Gayrimenkullerle ilişkili her türlü bilgi ve belgeye hakim durumda olunması.

2018 yılı şubat ayı itibariyle sermaye piyasasında ihraç belgesi onaylanan 33 adet gayrimenkul yatırım fonu bulunmaktadır. Bu fonlar bünyesinde de yönetilen toplam gayrimenkul büyüklüğü yaklaşık 3 Milyar Türk Lirasıdır. 2020 yılına kadar 10 milyar TL’yi görerek büyümesi öngörülen gayrimenkul yatırım fonlarında, mevcut durumda bile ne kadar büyük bir pazar hacmine ulaşıldığı ortadadır. 

Oluşan pazar hacminin büyüklüğünden de görüleceği üzere gayrimenkul yatırım fonları daha çok büyük ölçekli yatırımlara odaklanmıştır. Bu büyük pazardan gayrimenkul danışmanlarının yeteri kadar pay alabilmeleri için iş geliştirme planları arasına mutlaka fonlar ile çözüm ortaklığı alternatifini koymaları gerekmektedir. 

DİĞER HABER
31 Mart 2018