"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Gayrimenkul Ekibiniz Bu 3 Özel Erdeme Sahip mi?

Akıllı emlak ekiplerinin ortak noktası, harika bir strateji, pazarlama, finans ve teknolojiye sahip olmalarıdır.

Sağlıklı emlak ekipleri ise, asgari düzeyde politika ve kargaşaya sahipken, azami düzeyde moral ve verimliliğe sahiptir.

Gözlemlediğimiz kadarıyla günümüzdeki çoğu emlak ekibinin sorunu, akıllı ama sağlıksız bir ekip olmasıdır. Her türlü teknoloji ile donatılmış emlak ekipleri, pazarlama ve finans açısından inanılmaz stratejilere sahip olabilirler. Ancak ekip üyelerinin daha fazla iş üretmelerini sağlayacak motivasyonları yoksa sahip oldukları bu stratejilerin hiçbir anlamı kalmaz.

O zaman sırrımızı şimdi açıklama zamanıdır. Hem akıllı hem sağlıklı bir emlak ekibi olabilmek için, ekip üyelerinin sahip olması gereken 3 tane erdem vardır: Mütevazı olmak, bilgiye aç olmak ve zeki olmak.

Mütevazı Olmak

Harika ve başarılı ekip üyeleri, sahip oldukları statüden endişelenmeyen ve aşırı benlik duygusuna sahip olmayanlardır. Çünkü ego dediğimiz aşırı benlik duygusu, ekipleri yok eden bir yaklaşımdır. Buna bağlı olarak tevazu göstermek ise ekip üyelerinin vazgeçilmez ve en büyük özellikleri olmalıdır.

Tam bu noktada şunu belirtmekte fayda var. Mütevazı olmak ve tevazu göstermek, asla güven eksikliği duymak anlamına gelmez. Gerçekten alçakgönüllü olan insanlar, kendilerini olduğundan daha büyük görmeyen ve aynı zamanda yeteneklerinin farkında olarak kendini küçümsemeyenlerdir.

Alçakgönüllülük, kendinizden daha az düşünmek değil, kendinizi daha az düşünmenizdir.

Bilgiye Aç Olmak

Aç insanlar, her zaman için daha fazla şey yapma, daha fazla öğrenme, daha fazla sorumluluk alma isteği ile dolu olanlardır. Bu anlamda açlık hisseden ekip üyeleri, bir iş yapmak ve bitirmek için asla bir yöneticinin ittirmesine ihtiyaç duymazlar. Çünkü onlar zaten istekli, çalışkan insanlardır ve en önemlisi de çalışmak için kendi kendilerini motive edebilirler. Bu bağlamda aç olmak, daha iyi iş çıkarmak ve gerektiğinde daha ileriye adım atmak için gereken önemli bir özelliktir.

Zeki Olmak

Zeki olmaktan kastımız, asla zihinsel kapasite ile ilgili değildir. Bu, insanların akıl düşünmeleri ile ilgilidir. Başkalarının hislerine duyarlı, onları anlayıp çözümleyebilen ve bunu yapabilmek için kendi yeteneklerinin farkına varıp kendini geliştirebilen kişileri, bu grup içerisinde sayabiliriz. Zeki insanlar, bir ekipte karşılaştıkları her durumu analiz edebilir ve diğerleri ile nasıl bir noktada buluşacaklarını kestirebilirler.


Bahsettiğimiz bu üç erdem, tek tek kişilerde bulunabilirler. Ancak önemli olan ekipteki her üyenin bu üç erdemin kombinasyonuna sahip olmasıdır. Bir ekibi akıllı, sağlıklı ve benzersiz kılan şey budur. Bu erdemlerden herhangi biri sadece tek üyede bile eksikse, ekip uyumu dağılabilir. Emlak ekibinizi oluştururken hem kendinizi hem de bir araya gelmeyi düşündüğünüz üyeleri bu üç erdem doğrultusunda değerlendirmeyi sakın es geçmeyin.

DİĞER HABER
21 Mart 2023