"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Gayrimenkul Endüstrisinde Büyük Değişim: Gayrimenkul Manifestosu Duyuruldu

Gayrimenkul endüstrisinin geleceğine dair birçok yayını araştıran, gelişmiş ülkelerde emlak sektöründe neler olup bittiğini gözlemleyerek yorumlayan ve Türkiye'de ilk olarak gayrimenkul danışmanlarının bilgisine sunan emlakbroker.com ekibi danışmanlık kariyerini ilgilendiren tüm konuları büyük bir keyifle analiz ediyor ve yayınlıyor.

Araştırmacı ekibimizin radarına giren ve bizi yakından ilgilendiren Inman Disconnect etkinliğinde alınan kararlar oldukça dikkat çekiciydi. Bu yazımızda etkinlikte neler konuşulduğunu, ne gibi kararlar alındığını ve emlak sektörünün bu etkinlikten ne gibi çıkarımlar sağlaması gerektiğini analiz etmesi açısından sizlerle paylaşıyoruz.

Gayrimenkul sektörünün bir araya geldiği Inman Disconnect etkinliğinde sektöre yönelik alınan inovatif kararlar neticesinde yeni jenerasyonun gayrimenkul endüstrisinin liderliğini devralmaya hazır olduğu vurgulandı ve etkinliğin konu başlıkları arasında bulunan “şeffaflık” konusu sıkça konuşuldu. Toplantıda alınan kararlar dikkate alındığında, gayrimenkul endüstrisinin, tüketici ile arasında bulunan duvarları kaldırmaya çalıştığı görülüyor. Gayrimenkul sektörü tıpkı sanayi sektöründe olduğu gibi Endüstri 4.0 çağına ayak uydurmaya çalışıyor. Gayrimenkul profesyonelleri toplantı sırasında “ahlak” kavramına da sıkça değinerek sektörün saygınlığının ahlaki değerlerle doğru orantılı olduğu fikrinde birleştiler.

Sektörün önde gelen temsilcileri arasında bulunan gayrimenkul danışmanı John Aaroe toplantı sırasında söz alarak, “Uzun zamandır konuşuyoruz, buna karşılık harekete geçmiyoruz; bundan 20 yıl sonra da aynı şeyleri konuşmamak adına bir an önce harekete geçmeliyiz” dedi. Bu sözün ülkemizde bir türlü yörüngeye oturtulamayan emlak sektörü içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

Sektörün öncüleri ile gerçekleştirilen toplantıda 12 ilke duyuruldu. Bu ilkeler uyarınca, gerek büyük gerek küçük kuruluşların yöneticileri, franchise şirketleri, dernek liderleri, veri uzmanları ve sektördeki teknoloji devlerine büyük görev düştüğü belirtildi.

Inman Disconnect etkinliğinin ev sahibi Bran Inman, sektörü değiştirmek/evrimleştirmek istediğini de sözlerine ekledi ve devam etti: “Çalışmalarınız henüz yeni başlıyor. Sorunlarımız basit değil ve şeytan ayrıntılarda gizli. Sektörün gelişimini ve bu etkinlikte verilen sözlerin icrasını takip etmek adına büyük kararlılık göstereceğiz. Öte yandan sektörün değişimine katkıda bulunanların hikayelerini anlatmaya devam edeceğiz.”

Etkinlikte alınan 12 önemli karar şöyle sıralandı:

1- Gayrimenkul endüstrisini bir satış işinden ziyade hizmet sektörüne dönüştürmek

Gayrimenkul danışmanları, satış hacminin yanı sıra yenilikçi uygulamalarla kaliteli hizmet için teşvik edilmeli.

2- Gayrimenkul alışveriş sürecini basitleştirmek

Gayrimenkul sektör temsilcilerinin, emlak alışverişi sürecini daha pürüzsüz ve basit hale getirmeliler. Müşterilere daha kaliteli bir deneyim sunmak adına şeffaf işlem yönetici araçları oluşturulmalı.

3- Müşteriler için hesap verilebilir, şeffaf bir hizmet sağlamak

Derneklerden satış uzmanlarına, aracılardan tüketicilere değin yüksek hizmet kalitesi, şeffaflık ve sorumluluk standardı gözetilecek. Tüm işlemlerde şeffaf, hesap verilebilir bir süreç sağlanacak.

4- Profesyonellik adına sıkı ahlaki standartları benimsemek

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri olarak bizler, müşterilerimize ahlaki standartlar çerçevesinde yaklaşmak ve hizmet vermek durumundayız. Gayrimenkul yöneticiliği olma yolunda çeşitli eğitimlere yatırım yapmak, aracı kurumlarımızda işe alım sürecinin bu doğrultuda gerçekleştirmek; öte yandan hizmet kültürünü benimsemek ve çürük elmaları ayıklamak adına bir mekanizma oluşturmak zorundayız.

5- İyi bir müşteri deneyimi oluşturmak adına gayrimenkul hizmetlerinin kalitesini yükseltmek

Sektörde yetkinliğimizi en üst seviyeye çıkarmalıyız. Sektörde yeni olan danışmanların, profesyonel danışmanlarda eğitim almaları için zemin hazırlamalı, lisans ve akreditasyon konusunda daha yüksek standartlar oluşturmalıyız. Müşterilerimize danışmanlarını değerlendirme ve danışman seçiminde imkan sağlamalı, mümkün olan en üst seviyede şeffaflık sunmalıyız.

6- Gayrimenkul dernekleri ve kuruluşlarında etkililik ve şeffaflığı gözetmek

Sektörün her temsilcisi, önemli mesele ve olaylardan tam anlamıyla haberdar olabilmeli, örgüt yönetimine etkin olarak katılabilmeli. Temsilcilere daha çok satış yapabilmeleri adına fırsat sağlanmalı. Gayrimenkul kuruluşlarının, konut maliyetlerinde ve yaşam kalitesinde söz sahibi olabilmeleri adına derneklerde daha aktif bir rol alabilmeleri hedeflenmeli.

7- Emlak verilerinde şeffaflık sağlamak ve inovasyonu desteklemek

Emlak verilerinin herkes tarafından rahatlıkla ulaşılabileceği bir alan sağlamalıyız. Emlak verilerine erişim ve bu verilerin kullanımı için lisans anlaşmaları yaparak engelleri kaldırabiliriz. Bununla beraber yenilikçi fikirleri desteklemeli ve yenilikçi fikirlere sahip insanlara kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamalıyız.

8- Sektörde çeşitliliği sağlamak

Çeşitliliğiyle gurur duyan bir endüstri yaratmalıyız. Sektörde tekelleşemeye izin vermemeliyiz. Yönetim kurullarında, yönetici kademelerinde, stratejik toplantılarda söz sahibi olanlar, sektörün çeşitliliğine aracılık etmelidir. Yeni kuşaklar, liderliği ele almak için hazır. Bunu yapmaları için onları teşvik etmeliyiz.

9- Daha fazla konut için savaşmak

Daha dengeli ve uygun fiyatlar arz eden bir pazar oluşturabilmek, artan kira fiyatlarına karşın evsiz kalmanın eşiğinde olan insanlara destek olabilmek, onlara imkan sağlayabilmek adına giriş seviyesi evler ve karma konut projeleri için inşaat firmaları, politikacılar, dernekler ve gayrimenkul sektörünün diğer öncüleriyle ortak bir paydada buluşmalıyız.

10- Topluma kaliteli sosyal yaşam ve iş hayatı sunmak

Uzun vadeli olarak, konut sahibi olmayı ve konutlara erişimi kolaylaştırabilecek topluluklar ile politikaları desteklemeli, bu konularda eğitimler düzenlemeliyiz.

11- Bencil olmayın, Dünya’nın size sundukların hizmet ederek geri verin

Şirketlerimize ve kuruluşlarımıza yeni hizmet birimleri açmalı; bu birimler aracılığıyla sadece kendi toplumumuzu gözetmeksizin, bütün dünyaya yardım etmenin önemini kavramalıyız.

12- İklim değişikliği ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak

Emlak endüstrisinin sürdürülebilirliği adına her an hazır olmalı, bilhassa doğal afetlere karşı önlem almalıyız. Sektörün temsilcileri olarak, doğal kaynakların kullanımı ve sürdürülebilirlik adına toplumu bilgilendirmeliyiz. Ekiplerimizi ve müşterilerimizi beklenmedik hava olayları ve acil durumlar için hazır hale getirmeliyiz. Müşterilerimize doğal tehditler ve çevresel problemler hakkında nitelikli, şeffaf bilgi sağlamalıyız.

DİĞER HABER
27 Eylül 2018