"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Gayrimenkul Portföy Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı

Gayrimenkul teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin sektörün aktörleri arasındaki rekabete farklı bir boyut kazandırdığı günümüzde, gayrimenkul portföyü yöneten uzmanların gayrimenkullerin niteliklerine hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabileceği enstrümanların sayısı da artmaktadır.

Kamu kurumları tarafından ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulan coğrafi bilgi sistemleri tabanlı hizmetler gayrimenkule dair birçok bilgiye ücretsiz bir şekilde ulaşmayı mümkün kılmaktadır. Bu sistemleri kullanma becerisi gösterebilen uzmanların portföylerinde bulunan gayrimenkullere dair daha fazla ve güvenilir bilgi sahibi olmaları sonucunda daha başarılı olacakları öngörülebilir bir durumdur.

Bu sebeple, gayrimenkul portföy yönetiminde uzmanların portföylerine daha hakim olmaları ve teknik verileri daha kolay yorumlamaları konusunda yardımcı olacak pratik çözümleri aşağıda özetlemeye çalışacağım.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Hizmeti “Parsel Sorgu Sistemi”

Gayrimenkul sektöründe standardizasyon ve şeffaflığa katkı sunmakta olan sistemlerden en çok kullanılanı hiç şüphesiz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hizmeti olan Parsel Sorgulama Sistemi’dir. Konumları ve şekilleri uydu görüntüleri üzerinden görülmek istenen parsellerin temel bilgilerinin (il, ilçe, mahalle, ada ve parsel numarası) sisteme girilmesiyle hizmet alınabilen Parsel Sorgu Sistemi’nde yapılan son yenilikler sadece parsel bazında bilgiyi ve çıktıyı iyileştirmekle kalmamış, "Analiz" başlığı altında ipotekli ve ipoteksiz alım – satım sayıları ve yoğunluğunu 2010 yılından itibaren kullanıcın bilgisine sunmuştur.

Üstelik veriler tematik haritalar üzerinden sunularak görsel zenginlik ve anlaşılabilirlik noktasında da fayda sağlanmıştır. Daha önce geo json, kml ve pdf olarak alınan çıktılara shp ve dxf gibi formatlar da eklenmiştir. Parsel Sorgu Sistemi’nde en önemli değişikliklerden birisi de “Katman” başlığı altında sunulan haritalardan birisi olan Kadastral Harita’dır.

Üstelik bu haritalar üzerinde hazine (pembe renkliler), mera (sarı renkliler), orman (yeşil renkliler) ve tüzel ve gerçek kişi (renksizler) arazileri tematik halde sunulmuştur. Son olarak değinilmesi gerektiğini düşündüğüm değişiklik ise birden fazla parsel seçilerek favorilere eklenebilmesi ve toplu şekilde çıktıya gönderilebilmesidir.

Uygulamaya ulaşabileceğiniz bağlantı; https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Hizmeti “Atlas Uygulaması”

Bakanlık tarafından 2013 yılından itibaren sürekli güncellenerek yayında tutulan uygulama Türkiye Haritası üzerinden çok değerli verilere ulaşma imkanı sunmaktadır. Kullanımı oldukça kolay olan uygulama bünyesinde sol üst köşede bulunan Harita Servisleri başlığı altında ulaşılabilecek veriler şu şekildedir.

 • Çevre Düzeni Planları (1/25,000 ve 1/100,000 Ölçekli)

 • Koruma Alanları (Milli Parklar, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Tabiat Anıtları…)

 • Ulaşım Ağları (Otoyollar, Mania Sınırları, Feribot Hatları…)

 • Nüfus Yoğunluğu

 • Hidrografya Bilgileri (Taşkın Alanları ve Akarsu Sınırları)

 • Çevre Bilgileri (Hava Kirliliği Oranları, Emisyon Ölçüm Noktaları, Deniz Kirliliği Oranları)

 • Organize Sanayi Bölgeleri

 • Jeoloji (Formasyon Alanları, Heyelan Alanları, Depremler…)

 • Arazi Örtüsü

 • Topoğrafya

Atlas Uygulaması’nın en önemli özelliklerinden birisi de sağ üst köşede bulunan Araçlar başlığı altında çeşitli veri ekleme imkanının sunulmasıdır. Parsel Sorgu Sistemi veya Google Earth gibi uygulamalardan çıktı olarak alınan “kml” formatlı veriyi kolaylıkla sisteme dahil edebiliyor ve sunulan harita hizmetleri üzerinden görüntüleyebiliyoruz. Atlas uygulaması pratikliği sebebiyle alan ve mesafe ölçümü için de tercih edilebilir.

Uygulamaya ulaşabileceğiniz bağlantı; http://www.atlas.gov.tr/

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Hizmeti “Mania Bilgi Sistemi”

Mania, hava araçlarının yer hareketleri ve uçuşları esnasında uçuş güvenliğini tehlikeye sokabilecek her türlü geçici veya sabit cisim olarak tanımlanmaktadır. Havaalanları etrafında da emniyetli hava aracı operasyonlarının yapılabilmesi için bu engellere karşı hazırlanan planlara “Hava Mania Planları” denilmektedir.

Hava mania planları parsellerin yapılaşma koşullarının belirlenmesinde oldukça etkilidir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılı içerisinde hizmete sunulan Mania Bilgi Sistemi ile parsellerin ada ve parsel bilgileri girilerek yer kotuna, mania kotuna ve yapılaşma için uygun görülen bina yükseklik kotuna ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

Uygulamaya ulaşabileceğiniz bağlantı; https://uyg.shgm.gov.tr/ManiaWeb/index.xhtml

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Hizmeti “Geodata”

Geodata uygulaması üzerinden 300’e yakın coğrafi katmana ulaşmak mümkündür. Fakat gayrimenkul yönetiminde elinizin altında bulunmasında fayda olacak özellikler aşağıdaki gibidir.

 • HES Projeleri

 • Akarsu Sınırları

 • Taşkın Alanları

 • Sulama Alanları

 • Yer Altı Su Yolları

 • Orman Alanları

 • Orman Yolları

 • Ağaçlandırma Alanları

 • Meteorolojik Bilgiler

 • Korunan Alanlar (Tabiatı Koruma Alanları, Milli Parklar, Özel Çevre Koruma Bölgeleri…)

 • Oşinografik Bilgiler  ( Deniz ve Akarsu Seviyeleri)

Uygulamaya ulaşabileceğiniz bağlantı; http://geodata.ormansu.gov.tr/

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hizmeti “Şehir Rehberi”

Şehir rehberi İstanbul İli içerisinde en detaylı sokak fotoğraflarını sunmaktadır. Özellikle portföyünde arsa bulunan uzmanların şehrin dışında yer alan arazi fotoğraflarına ulaşabilmesi için önemli bir kaynaktır.

Şehir rehberinin bir diğer sık kullanılan özelliği ise “İski’nin İçme Suyu Havza Sınırları’nı” göstermesidir. Raylı sistemler haritası ve 1946 yılından itibaren çekilmiş uydu görüntüleri de üst ölçekli çalışan uzmanlara kolaylık sunmaktadır.

Uygulamaya ulaşabileceğiniz bağlantı; http://sehirharitasi.ibb.gov.tr/

Google Hizmeti “Google Earth”  

Gayrimenkul danışmanlarının ve geliştiricilerinin en iyi dostu olan Google Earth, ücretsiz arşivleme hizmeti sunmasının yanı sıra yukarıda bahsi geçen sistemlerden alınan “kml” formatlı çıktıları da rahatlıkla bünyesinde saklayabilmektedir.

Sadece parsel sınırlarını değil, “kml” formatlı yol projelerini ve jpeg. formatlı görüntüleri de sisteme ekleyebilmek mümkündür. Google Earth’ün en önemli özelliklerinden birisi de “Ekle” başlığı altından ilgili parsel üzerinde eğimini görmek istediğimiz noktalar arasında yol ekleyerek güzergah boyunca eğim analizi çıkartabilmektir.

Aynı zamanda belirlemiş olduğumuz bir parselin üzerine günün tüm saatlerinde düşen güneş ışığını da ana panelden görebilmemiz mümkündür.

 

DİĞER HABER
15 Aralık 2017