"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Gerçek Zeka mı Yapay Zeka mı? Kim Galip Gelecek?

Başarıyı kucaklamanın yegane yolu, değişimi algılamak, öngörmek ve ayak uydurmaktır. Uber ile karşılaşan taksici ya da arabalarla karşılaşan at nalı imalatçısı durumuna düşmek istemeyen herkesin yeni dünya sistemine uyum sağlayabilmesi adına bilgi teknolojilerine dikkat kesilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul danışmanlığı söz konusu olduğunda teknolojinin dönüştürdüğü pek çok alanı yakından görmekteyiz. İnsanların branda asarak satış yaptığı günlerden çıkıp ev sahiplerinin internet üzerinde evlerini kendilerinin satabildiği, bir muhitteki tüm ev fiyatlarını en ince detayları ile birlikte listeleyerek karşılaştırabildiği üstelik bunun bir cep telefonu uygulamasına sıkıştırılarak istediği her an ulaşılabilmesini sağlayan güçlü bir zorluk ile karşı karşıyayız.

Yapılan araştırmalar her ne kadar hizmet sektöründeki mevcut işlerin %47’sinin artık yapay zeka tarafından gerçekleştirilebileceğini ortaya koysa da söz konusu gayrimenkul danışmanlığı olduğunda biz o kadar da karamsar yaklaşmak istemiyor ve “gerçek zeka”nın galip geleceğine inanıyoruz.

Teknoloji ile uyumlu hareket edebilen, onu rakip değil işini kolaylatıran, daha kaliteli hizmet sunmasını, potansiyel müşterilerine ya da kişiselleştirilmiş verilerin desteği ile hedef kitlesine ulaşması, etkili görsel pazarlama sunabilmesini sağlayan bir araç olarak algılayan danışmanlar; teknoloji ile silinmeyecek bilakis güç kazanarak yollarına devam edeceklerdir.

Peki neden? Neden sektörlerin %47’sini haritadan silecekken gayrimenkul danışmanlığının silinmeyeceğini düşünüyoruz. Gerçek zekanın yapabileceği ve yapay zekanın yapamayacağı kritik noktalar nedir?

İçgüdüler: Yapay zeka, evleri listeleyebilir, beğenebileceği evleri de ön plana çıkararak sunabilir ama asla onlarla o evi turlayamaz. Bir danışmanın gerçek zekası, evi ilk gördüğü an verdiği tepkiyi zihnine işleyerek onun duygularını yorumlama yeteneğine sahiptir. Yapay zeka kağıt üzerinde istenenleri listeler ancak bir alıcının ihtiyaç duyduğu duygusal bütünleşmeyi sağlayacak evi tespit ederek sunmak gerçek zekanın yapabileceği bir iş ve unutulmamalı ki aranan özellikler ile alınan ev arasında çoğu zaman uyumsuzluk vardır. Yapay zeka bu uyumsuzluğu anlamasa da gerçek zekaya sahip danışmanlar bunun duygusal sebeplerini çok iyi anlamaktadır .

Verileri Yorumlar: Veriler tek başlarına herhangi bir anlam ifade edemez. Onlar ancak başka verilerle bağlantıları birleştirildiğinde bir anlam ifade etmeye ve o konuyla ilgili sonuç çıkartmamıza yardımcı olurlar. Yapay zeka pek çok veriyi aynı anda işleyerek bağlantıları kurabilir ama o an müşterinin incelediği evin doğru ev olup olmadığını anlatabilmek için yapay zekanın tek başına çıkarımlarda bulunarak önerilerde bulunması mümkün değildir. Spesifik durumlarda parçaları birleştirecek, bunu tecrübesi ile harmanlayarak verileri yorumlamak gerçek bir danışmanın yapabileceği iştir.

Yol Arkadaşı, Danışman ve Güvenilir Bir Uzman: Ev insanların hayatlarında nadiren aldıkları, hayatlarını temelden değiştiren ve hayatlarının en pahalı alışverişi olma ünvanına sahip, pek çok en’leri içinde barındıran, barınma ihtiyacımızı karşılayan vazgeçilmez öneme sahip bir unsur. Bu kadar önemli ve değiştirici bir unsurun satın alımı kesinlikle duygusal faktörlerin ön plana çıkmasına sebep olmaktadır. İnsanlar çok küçük değişkenlerin fiyatlarda on belki de yüz binlerce liralık artışa sebep olduğunu gördüğünde verebilecekleri hatalı bir kararın kendilerine maliyetinin büyük olacağını düşünecek, güvenebilecekleri ve profesyonel destek alabilecekleri bir danışman ile hareket etmek isteyeceklerdir. Robotlar konuşabilir, veri sunabilir ama asla ikna edemez ve güven veremez.

Bölgeyi Tanır: Robotların bir bölge hakkında insansı bilgiler sunabilmesi ancak okulun yerini tarif etmek ya da bölgenin son haberlerini listelemekten ibaret olacaktır. Danışman ise sizin insani olarak duyduğunuz ihtiyacı anlama gayreti gösterecek, dostane tavsiyelerde bulunacak, aile yaşantınız ve aradığınız psikolojik ortam için daha mantıklı tavsiye ya da uyarılarda bulunarak size yol arkadaşlığı yapacaktır. Bölge ile olan yakın bağları sayesinde satın alma süreci sonrasında da farklı konularda hizmet referansları verecek, akıl hocalığı yapabilecektir.

Sır Tutar: Yapay zeka ve teknoloji ile ilgili en önemli problemlerden biri bilgilerimizin çalınıyor ve satılıyor olmasıdır. Facebook’un ve iCloud’un yaşadıkları düşünüldüğünde bu denli büyük parasal faaliyetlerin yaşandığı emlak sektöründe bilgi güvenliğimizin sağlanabileceğini düşünmek çok zor olacaktır. Danışmanlar ise sizin sır olarak kalmasını istediğiniz her şeyi sır olarak saklayabilecek, verilerinizin güvenliğini temin edebileceklerdir.

Sonuç olarak teknolojiyi rakip olarak adlandırmak yerine ondan istifade etmeyi tercih etmeli, teknolojiye karşı mağlup olan, onun altında ezilen değil onu kullanan ve ona hükmeden tarafta olmaya çalışmalısınız. Teknolojinin hizmet kalitenizi nasıl arttırabileceğini düşünmeli ve bu konuya yoğunlaşmalısınız. Bu sayede sunduğunuz hizmetlerin çeşitleri, müşteri sadakati, işlem sayısı ve gelirlerinizde ciddi boyutlu artışlar yaşanarak ters giden durumu avantaja dönüştürebileceksiniz.

DİĞER HABER
08 Ağustos 2019