"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Global İpek Yolu Projesinin Türkiye Emlak Sektörüne Doğrudan ve Dolaylı Etkileri

Milattan önce başlayan Mısır, Roma, Bizans uygarlıkları ve Çin arasındaki ipek ve kıymetli eşyaların ticareti uzun yüzyıllar sürmüş ve bu ticaret için kullanılan güzergâha İpek Yolu adı verilmiştir. Dünya ticareti için yüzyıllar boyu vazgeçilmez olan İpek Yolu uğruna pek çok imparatorluk savaşmış ve bu yolun küçük bir kısmını dahi hükümranlıkları altında tutmayı başaran devletler, İpek Yolu’nun ekonomik getirileri sayesinde süper güç olarak isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmışlardır.

Çin İmparatorluğu’nun iç kesimlerinden başlayan İpek Yolu, Orta Asya’yı aşıp Avrupa’ya uzanan uzun ve görkemli bir ticaret yoluydu. Ayrıca Çin’den yük alan gemiler, Endonezya’dan başlayarak Afrika kıtasına kadar yol kat edip İpek Yolu’nun diğer kanadını da kullanıyorlardı. İpek Yolu’nu kullanan tüccarlar yalnızca eşya alıp satmıyor, aynı zamanda kültür ve din etkileşimine de katkıda bulunuyorlardı. Öyle ki Moğol İmparatorluğu’nun dünyayı titrettiği yıllarda Moğol İmparatoru Kubilay, kendi yönetimlerinde olan İpek Yolu üzerinde ticaret yapmak isteyen tüccarların vergi ödemelerini yeterli görmemiş ve İtalyanlardan kendi inançlarını (Hıristiyanlığı) anlatacak papazlar istemişti. Dünyanın en büyük gezginlerinden olan Marco Polo ise İtalya’dan başlayarak Moğol İmparatorluğu sınırlarına kadar İpek Yolu’nu aşmış ve bu ticaret yolunun ne kadar kıymetli olduğunu kendi hatıratında kaydetmiştir.

Ne var ki zaman içerisinde teknolojinin gelişmesi ve ham maddelerin taşınabilir hale gelmesi ile İpek Yolu kıymetini yitirdi ve ortadan kalktı. Aradan geçen onca yıldan sonra Çin, son çeyrek yüzyılda yaptığı ticari atılım ile Amerika’yla yarışır hale geldikten sonra 2013 yılında ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ isimli modern İpek Yolu projesini hayata geçirmeye karar verdi. Proje tamamlandığında Çin, ürettiği malları kara ve deniz yolundan batıya hızlı şekilde aktarma fırsatı yakalarken maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor. Çinli yetkililer, Asya, Afrika, Avrupa kıtalarını demiryolu ve denizler vasıtası ile birbirine bağlayacak bu proje için şu ana kadar 300 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Projenin gerçekleştirilmesinde tek başına hareket etmek istemeyen Çin, Asya Altyapı Yatırım Bankası’nı kurmaya karar verdi ve bankanın kurucuları arasında Türkiye de yerini aldı.

Dünya büyük bir coğrafya olsa da fırsatlar daima size göz kırpar. – Emlak Broker

İpek Yolu’nun kara kısmının birbirine bağlanması için hızlı trenlerin önemini fark eden Çin, son beş yıl içinde bu alanda inanılmaz bir atılım gerçekleştirdi. Proje kapsamında Çin’den kalkacak hızlı trenlerin Londra’ya kadar ulaşması amaçlanıyor. Projenin en önemli kısımlarından birinde, Asya ile Avrupa arasında duran Türkiye ise Çin ile gerçekleştirdiği 30 milyon dolarlık hızlı tren anlaşması ile Kars ve Edirne arasında bir hızlı tren ağı kurmayı hedefliyor. Ayrıca ülkemizin son yüzyılda ortaya koyduğu en büyük projeler olan üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Marmaray Demiryolu Hattı, Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi projelerin tamamı, İpek Yolu’nu kullanmak isteyenler için ulaşımı hızlandırmak amacıyla hayata geçirildi. Buna ek olarak Kars demiryolunun Tiflis ve Bakü şehirleri ile birbirine bağlanması ve bu güzergâhın Türkî Cumhuriyetleri kat ettikten sonra Çin’e ulaşması hedefleniyor. Edirne sınırından hareket edecek hızlı trenlerin hangi güzergâhı kullanarak Londra’ya ulaşacağı ise henüz kesinleşmedi.

Milyarlarca dolar yatırım yapılan ve trilyonlarca dolar katma değer oluşturması beklenen yeni İpek Yolu projesinin, projeye dâhil olan bütün ülkelere büyük maddi girdiler sağlaması öngörülüyor. İpek Yolu projesi tamamlandığında yalnızca Çin’den kalkan yük taşıyan trenler değil, kültür ve yatırım anlamında yeni akımlar da doğudan batıya doğru aktarılacak. Peki, böylesine büyük bir proje bütün sektörleri etkilerken emlak sektörüne neler getirecek?

Modern İpek Yolu Projesinin Muhtemel Güzergâhları
Kaynak: Council on Foreign Relations (CFR)

Modern İpek Yolu Projesinin Emlak Sektörüne Etkileri

Tarih boyunca insanoğlunun barındığı, karnını doyurduğu ve sonunda da gömüldüğü toprak, onun en değerli varlığıdır. Ancak dağ kıyısında kimsenin uğramadığı çorak bir arazi ile gün boyu milyonlarca insanın gelip geçtiği bir arazinin değeri elbette ki aynı değildir. Öyleyse İpek Yolu projesi güzergâhında bulunan tüm arazilerin zaman içerisinde kıymetleneceği herkesin malumudur. İpek Yolu projesinin ülkemize katacağı en büyük değerin yeni yatırımcılar çekmek olacağı kesindir. Çeyrek yüzyıllık bir zaman diliminde ucuz üretim sayesinde dünya ekonomisini sarsmayı başaran ve Amerika ile yarışır hale gelen Çin hükümetinin bankalarda rezerv halinde tuttuğu dolarlarla yeni yatırım kaynakları aradığı biliniyor. Türkiye, gerek genç nüfusu gerek jeostratejik konumu nedeniyle Çin için güvenilir bir yatırım limanıdır. Bu nedenle yeni yatırımcıların ülkemize girmesi ile birlikte gayrimenkullerin ve yeni yatırım yapılacak arazilerin fiyatlarında bir artış gözlemlenmesi kaçınılmazdır.

İstanbul’da herhangi bir ilçedeki ofisinde oturup gün boyu müşteri bekleyen bir emlak profesyoneli için İpek Yolu’nun etkileri belki yüzyıllar sonra görülebilir. Fakat algısı açık, global dünyayı takip eden ve yeterli altyapıya sahip emlak brokerları, altın yumurtlayan bu tavuğun herhangi bir tüyünden faydalanmak için yola koyulmalıdır. Günümüzde emlak brokerları, artık boş daireleri alıcılara gösteren insanlar olmaktan çıkıp bir bakıma yatırım danışmanı olmaya başlıyorlar. Eğer yatırım konusunda başarılı olmak istiyorsanız global dünyayı ve dünya ekonomisinin gelecek yüzyılda en çok etkileneceği yatırımları fark etmelisiniz. İstanbul’daki ofisinizden Kars Demiryolu Hattı çevresindeki araziler ile alakalı araştırma yapıyorsanız veya Çanakkale Köprüsü’nün hangi amaçla inşa edildiğini bilip yatırım imkânlarını araştırıyorsanız yeni dünyada zirveye doğru ilerliyorsunuz demektir.

Emlak profesyoneli, sadece mülk rakamlarını ezberinde tutan bir uzman değildir. Aynı zamanda dünyanın nereye doğru gittiğini görebilen ve hangi yatırımın daha kazançlı olacağını keşfeden bir kâşiftir. Bu nedenle özellikle ekonomi, teknoloji ve emlak sektörü arasında bağ kurmaya çalışan ve değerli okuyucularını aydınlatmaya çalışan emlakbroker.com ekibini takip ederseniz sizi geleceğe taşıyacağımızdan emin olabilirsiniz.

DİĞER HABER
14 Temmuz 2017