Mail listemize abone oldunuz mu?

İmar Barışı Çözüm Merkezi

Yapınız ruhsatsız veya kaçak varsa bizimle iletişime geçin!

15 Haziran'a kadar uzatılan İmar Barışı’nda, imar barışına müracaat etmiş ya da edecek kişi ve kuruluşların Yapı Kayıt Belgelerinin hatalı bilgiler içermesi halinde “belgenin iptal edilmesine, yatırılan paraların iade edilmemesine” yol açabileceğini biliyor musunuz?

“YAPI KAYIT BELGESİNİN HATALI OLANLARI VAR”

 

Yapı Kayıt Belgesi hatalı bilgiler içerirse ne olur? Ödemeleri dahi yapılmış olan Yapı Kayıt Belgelerinde hatalı başvuraların yapıldığını biliyor musunuz? “İmar Barışının başlangıcından bu güne kadar, meslektaşlarımızın gerek sahada ölçümü esnasında gerekse ofislerinde yaptıkları çalışmalardan edinilen bilgilere göre müracaat edilen bir kısmının ödemeleri dahi yapılmış olan birçok Yapı Kayıt Belgesinin hatalı olduğu bilgisine ulaşılmıştır.”

EB İmar Barışı Çözüm Merkezi ekibimizde yer alan üç mimar, üç inşaat/harita mühendisi ve iki tekniker kadromuzla ruhsatsız ve kaçak yapılarınızı hızlı ve sorunsuz bir şekilde İmar Barışından yararlandırıyoruz. 

Hizmet verdiğimiz bölge İstanbul ili sınırları içerisindedir. İmar barışından faydalanmak isteyen Sanayi ve Ticari Tesisler için özel danışmanlık hizmeti uzman ekibimiz tarafından verilmektedir.

Her türlü soru ve başvurularınız için telefon numaramızı, whatsapp destek hattımızı, mail adresimizi veya iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Telefon/Whatsapp: +90 531 683 12 72

Mail: ebimarbarisi@gmail.com

Adres: Beyoğlu/İstanbul

HİZMETLERİMİZ

 • Yapı Kayıt Belgesinin Oluşturulması

 • Zemin Tespit Tutanağının Oluşturulması

 • Kat Mülkiyeti Tesisi İçin Mimari Projelerin Çizilmesi Ya Da Mevcut Projelerin Revize Edilmesi

 

YAPI KAYIT BELGESİNİN OLUŞTURULMASI

 • Ada/Parsel sorgulaması (Mülkiyet sorgusu; Şahıs, Hazine, Belediye arsası vb.)

 • Taşınmazın bağlı bulunduğu kurumlardan geçmişe yönelik evrak sorgulamasının yapılması ( Zabıt, yıkım/para cezası vb.)

 • Yapıdaki aykırılıkların tespit edilmesi

 • Yerinde yapılan ölçümlerle alan beyanlarının ve projeye esas alınacak altlıkların oluşturulması

 • Hazırlanan evraklar sonucunda elde edilen tüm verilerin vatandaş nezaretinde girişinin yapılması

 

ZEMİN TESPİT TUTANAĞININ OLUŞTURULMASI

 • Resmi parsel altlıklarının temini

 • Poligon tesisinin kurulması ve rölevenin hazırlanması

 • Yapının parsel içerisindeki durumunun değerlendirilip tutanak haline getirilmesi (Yan parsellere tecavüz, yola terk, ifraz/tevhid vb.)

 

KAT MÜLKİYETİ TESİS EDİLMESİ

 • Yapı içerisindeki aykırılığa yönelik bağımsız bölüm/bölümler için ölçümlerin detaylandırılması

 • Ölçümlerin dijital ortama aktarılıp projelendirilmesinin yapılması (AutoCAD çizimlerinin yapılması

 

İMAR BARIŞI NEDİR?

7143 Sayılı Kanun Kapsamında;

 • 31/12/2017 tarihi ve öncesinde yapılmış yapılar, ruhsatsız (kaçak)

 • Projeli fakat projesine aykırı ruhsatında yer alamayan bağımsız bölümler (kaçak katlar)

 • Ruhsatı varolup, süresinde kat irtifakı kuramamış, iş bitirme ve iskan alamamış problemli yapılar

 • İskanlı olup iskan sonrası ilaveler yapılmış yapılar; konut, işyeri, sanayi yapıları, avm, hastane, ağıl ve ahırlar, düğün salonları,eğitim öğretim tesisleri ve enerji santrallerini kapsamaktadır.

 

İMAR BARIŞI NELERİ KAPSAR?

İmar Barışı Kanunu Sayesinde Elde Edilecek Kazanımlar;

 • İmar barışı ile iskanı olmayan daireler elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerine rahatlıkla başvurabileceklerdir

 • Yıkım cezaları kaldırılacaktır

 • Tahsil edilmeyen idari para cezaları kaldırılacaktır

 • Yapı ruhsatı alınıp iskanı alınmayan binaların kat mülkiyeti tapusu alınabilecektir

 • Binalarınız, daireleriniz krediye uygun hale gelecektir.

Soru ve Cevaplarla İmar Barışı

Soru: Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

Cevap: İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

Soru: Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Cevap: Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. – Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

Soru:  İmar barışı kat irtifak tapusu olup kat mülkiyeti tapusu olmayan mağdurları da kapsayacak mı?

Cevap: Evet, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.

Soru: Çeşitli sebeplerden dolayı iskân alamamış yeni yapılar da bu süreçten faydalanabilecek mi?

Cevap: Evet, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması kaydıyla bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.

Soru: İmar mevzuatı dışına çıkan yani fazla kat ve daire yapan Yapı Konut Kooperatifleri bu yeni yasadan faydalanacak mı?

Cevap: Evet, bu yapılar da imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Soru: Örneğin imarı 4 kat olan bir yerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 5.kat yapılmış ve 5.kat için Yapı Kayıt Belgesi alındığında, yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda yeniden 5 katlı yapı yapılabilecek mi?

Cevap: Yapı yıkılıp yeniden yapıldığında, mevcut imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Yani 4 kat geçerli olacaktır.

Soru: İskânlı olan yapının, herhangi bir bağımsız bölümüne ait balkon kısmına yapılan eklenti de imar barışından faydalanacak mıdır?

Cevap: Evet, Bağımsız bölüm alanı + eklenen kısmın alanı üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alınabilecektir.

Soru: Konut olarak yapılmış bir yapının bir kısmı ticaret olarak kullanılması durumunda Yapı Kayıt Belgesi nasıl alınacak?

Cevap: Konut ve ticaret olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı beyan edilecek ve bu beyana göre Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplanacak. Hesaplanan toplam bedelin Konutlar %3’ü, ticaride %5’i olacak şekilde ödeme yapılarak Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek.

Soru: İmar Barışından tapusu olmayan gecekondular da faydalanacak mı?

Cevap: Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Soru: Başkasından kiralanmış arsa/tarla üzerine yapılmış olan yapı imar barışı kapsamında değerlendirilecek mi?

Cevap: Hayır, üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar kapsam dışındadır. Ancak gayrimenkulün sahibi tarafından Yapı Kayıt Belgesi alınabilir.

Soru: Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İmar barışı kapsamında mıdır?

Cevap: Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Soru: Prefabrik yapılar imar barışından yararlanabilecek mi?

Cevap: Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Soru: Tapu tahsis belgesi olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Cevap: Tapu tahsis belgesi olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecektir.

Soru: Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Cevap: Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep hak oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

Soru:  İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

Cevap: İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecektir.

Soru: Sosyal donatı alanlarında bulunan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Cevap: Sadece hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar İmar Barışından yararlanamaz. Planda sosyal donatı olarak gösterilen fakat kesin tahsisi yapılmayan alanlarda bulunan yapılar için başvuru yapabilecektir.

Soru: İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?

Cevap: Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır.

Soru: Sanayi yapıları da imar barışından yaralanacak mı?

Cevap: 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar dışındaki tüm yapılar (sanayi yapıları da dâhil olmak üzere) imar barışından faydalanabilecektir.

Soru: 31.12.2017 tarihi itibariyle kaba inşaat bitmiş sıvası ve boyası yapılmamış yapılarda imar barışı kapsamında mıdır?

Cevap: Evet, bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alabilecek ve sonrasında ince işçiliklerini bitirebileceklerdir.

Soru: Köylerde tapulu tarla üzerine ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan bağ, bahçe evleri de imar barışı kapsamında mıdır?

Cevap: Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Soru: Arsa tapulu yapılarda hak sahiplerinin daire ve dükkânları e-devlet üzerinden nasıl belirlenecek?

Cevap: Başvurular beyan üzerine yapılacağı için daire ve dükkânların kullanım alanları malik tarafından beyan edilecek.

Soru: Yapı kayıt belgesi için çok malikli yapıda herkesin başvuru yapması gerekli midir?

Cevap: Yalnızca bir kişinin e-Devlet üzerinden başvuru yapması yeterli olacaktır.

Soru: Yapı kayıt belgesi için herhangi bir proje/rölöve çalışması istenecek mi?

Cevap: Hayır, herhangi bir kroki veya çizim istenmeyecek. Ancak kat mülkiyetine geçilmek istenildiğinde Kanun kapsamında gerekli belgeler ile başvurulması gerekecektir.

Soru: Bağımsız birimler için numarataj başvurusu yapılacak mı yoksa dış kapı numarası yeterli olacak mı?

Cevap: Dış kapı numarası yeterli olacak.

Soru: Aynı parselde yer alan birden çok blok aynı başvuruda mı, ayrı ayrı mı başvurmalıdırlar?

Cevap: Yapı kayıt belgesi her bina için ayrı ayrı oluşturulacağından ayrı ayrı başvurulması doğru olacaktır.

Soru: Aynı yapıya birden fazla başvuru olması durumu nasıl tespit edilecek?

Cevap: Sistem aynı adresle birden fazla başvuru kabul etmeyecektir.

Soru:  Mahkeme kararı ile ruhsatın iptal edildiği yerlerde de Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilir mi?

Cevap: Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilir.

Soru: Başvurular yapının bulunduğu İlden olmak zorunda mı? Maliklerin yurt dışında olması durumunda başvuru yapılabilir mi?

Cevap: İstediği yerden e-Devlet üzerinden başvuru yapabilir.

Soru: İskânı olmayan yapının herhangi bir bağımsız bölümüne sahip kat maliki, Yapı Kayıt Belgesi için tek başına başvuruda bulunabilecek mi?

Cevap: İskânı olmayan yapılarda yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilecektir.

Soru: İmar Barışı kapsamında tüm maliklerin muvafakati gerekli mi?

Cevap: Yapı kayıt belgesi başvurusu için muvafakat gerekmemekte olup maliklerden birinin başvurusu yeterli olacaktır. Ancak kat mülkiyetine geçilmek istenirse tüm maliklerin muvafakati gerekmektedir.

Soru: İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?

Cevap: Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenir.

Soru: Ortak alanlardaki aykırılıklar nedeni ile ruhsatsız veya iskansız olan yapılarda (terasın kapatılması ya da bodrum katın konut/ticarete çevrilerek satılmış olması durumu gibi) başvuru nasıl yapılacak?

Cevap: Ruhsatsız veya iskânsız olan yapılarda herhangi bir malik binanın tamamı için başvuru yapabilecek, ancak kat mülkiyeti başvurusu olursa tüm maliklerin muvafakat aranacaktır. Aynı aykırılıklar iskânı (yapı kullanma izin belgesi) bulunan bir binada yapılmış ise, aykırılık hangi bağımsız bölümde ise müracaat o bağımsız bölüm için ve o bağımsız bölümün maliki tarafından yapılacak ve kat mülkiyeti başvurusu için yine tüm maliklerin muvafakat aranacaktır.

Soru: Yapı Kayıt Belgesi bedeli için taksitlendirme yapılacak mı?

Cevap: Yapı Kayıt Belgesi bedeli tek seferde 15.06.2019 tarihine kadar ödenecektir.

Soru: Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Cevap: Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

Soru:  İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Cevap: Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

Soru: Yapı Kayıt Belgesi işyeri açma ruhsatı başvurusu için kullanılabilir mi?

Cevap: Kullanılabilir.

Soru: Yapı Kayıt Belgesi alan kişi bu belge ile yapının satışını yapabilir mi?

Cevap: Bu belge alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi durumunda kendi bağımsız bölümünü satılabilir.

Soru: İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

Cevap: 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

Soru: İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?

Cevap: Müracaatlar 15/06/2019 tarihine kadar yapılabilecek.

Soru: Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Cevap: Yapı kayıt belgesi bedelinin 15/06/2019 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

Soru: Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?

Cevap: Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

Soru: Yapının 31.12.2017 tarihinden önce yapıldığının tespiti mümkün olmadığından kontrol nasıl yapılacaktır?

Cevap: Yapı Kayıt Belgesi müracaatı e-Devlet üzerinden beyan esasına göre yapılacak olup, yanlış bilgi verilmesi durumunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” başlıklı 206'ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır.

İmar Barışı Hesaplama Aracı: http://apps.csb.gov.tr/imarhesapla

 

DİĞER HABER
16 Kasım 2018