"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
İş Hayatınızda Büyük Veriye Giriş Yapmak İçin Etkili Bir Kitap: Big Data @ Work 

Kitap makalemizde bu hafta sizlere “Büyük Veri” adı verilen yeni çağın genişleyen bilgi ağından bahsedeceğiz. Konunun geçtiği kitap Big Data @ Work ve yazarımız ise Thomas H. Davenport.

Büyük Verinin İnsan Hayatındaki Etkisi

Günümüzde hepimizin deneyimlediği gerçek şudur ki her insanın elinde mutlaka bir akıllı telefon veya her evde ve ofiste bir bilgisayar mutlaka bulunuyor. Bu cihazlar üzerinden geniş bilgi ağına ulaşıyor ve elde ettiğimiz bilgiler ile gerek günlük hayatımızda gerek iş dünyamızda bazı değişiklikler yapıyoruz.

Eskiden olsa (50 yıl önce) bu tür cihazlar lüks olarak görülürdü. İnsanlar bu cihazları edinse bile nasıl kullanacağını tam olarak bilemezdi ve bu cihazlar üzerinden bilgiye ulaşma gibi bir derdi olmazdı. Çünkü ağ üzerinde henüz yeterince veri yoktu.

Ama gelinen nokta, artık bu cihazların insan hayatına ve iş dünyasına etkisinin çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Çünkü insanlar artık ağ üzerinden veri paylaşımının nasıl kullanılabileceğine dair bir deneyim kazandı ve bu deneyim onları daha farklı alanlarda bu teknolojiyi kullanmaya itti. İnsanlar artık interneti ve cihazları, bilgiye ve veriye ulaşmak için kullanıyor.

Büyük Verinin İş Hayatındaki Etkisi

Yıllar içerisinde bilgi miktarı artmakla kalmadı, aynı zamanda artan bilgi miktarının niteliği de önem kazanmaya başladı. Verilerin anlamlı bir şekilde toplanarak çeşitli alanlarda kullanılması, pek çok sektörde büyük etkiler ortaya çıkardı. Örneğin hastaneler, hastalarına yönelik kişiselleştirilmiş tıbbi hizmetler sunmak için bireysel temeldeki verileri kendi sayısal ortamlarında depolamaya başladılar. Hükümetler, vatandaşlarına yönelik bilgi ve hizmetleri edinip saklamak için büyük ölçekli veriler ile çalışmaya başladılar.

Kurumların topladığı, elde ettiği bu veriler sayısal ortamlarda düzenli olarak tutulmaya başlanınca, doğal olarak bazı istatistikleri ve sonuçları ortaya çıkarmak da daha kolaylaştı. İstatistiklere daha hızlı ulaşmak ise farklı alanlarda farklı sebep ve sonuçların arasındaki bağlantıların daha kolay çözümlenmesine yaradı. Bu sistemi iş hayatlarına uygulayan özel şirketler, elde ettikleri veriler ışığında, nasıl bir strateji izleyeceklerine daha kolay karar verebilmeye başladılar.

Gayrimenkul Dünyasında Büyük Veri Kullanımı

Peki, gayrimenkul sektörü büyük veriden ne kadar yararlanıyor? Büyük verinin sağladığı faydalardan kendine ne kadar pay çıkarabiliyor? Açıkçası günümüzde artık pek çok gayrimenkul firmasının büyük veriden farkında olarak veya farkında olmayarak yararlanmaya çalıştığına tanık oluyoruz. Ancak yine de ülkemizdeki en önemli ve büyük sektörlerden biri olan gayrimenkul alanı için çok yetersiz kalıyor.

Toplumsal medya paylaşımları, ağ günlükleri, bloglar, fotoğraf, video gibi değişik kaynaklardan toparlanan verilerin anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş şekli olan büyük veriden yararlanma sıklığımızı arttırmamız gerekiyor.

Büyük veri, gayrimenkul firmalarına, stratejik kararları doğru bir biçimde alma, riskleri daha iyi yönetme ve inovasyon yapma imkanı sağlayabilir. Veri ambarı ve veri madenciliği yöntemleriyle elde edeceğiniz verilerden yola çıkarak çok daha doğru kararlar alabilirsiniz. Daha da ötesi, müşteri eğilimlerini dinamik şekilde öngörebilirsiniz.

Davenport’un Büyük Veri Tamlamasına Bakışı

Davenport, Big Data @ Work isimli kitabında, büyük veri tabirinde esas dikkat edilmesi gereken kısmın “büyük” değil “veri” olduğunu ifade ediyor. Yani, büyük veri dediğimiz tanım, aslında 1 gigabaytlık bir veri de olabilir, 1 petabaytlık bir veri de olabilir. (1 petabayt = 1 000 000 gigabayt) Önemli olan elinizdeki verinin büyüklüğü değil, o veriyi nasıl analiz edebildiğinizdir.

Davenport’un kitabında önemle altını çizdiği diğer bir olgu ise, büyük veriyi kullanmak için herhangi bir kısıtlama olmadığıdır. Yani, büyük veriden büyük, küçük, etkili, etkisiz her iş alanının faydalanabileceğinden bahsediyor. Bunun için tek yapmanız gerekenin ise, büyük verinin işinizle hangi alanlarda örtüştüğünü düşünmeniz ve hedefinizi belirlemeniz olduğunu ifade ediyor.

Örneğin müşterilerinize özel yeni teklifler geliştirecekseniz, maliyet tasarrufu sağlamak istiyorsanız, zamandan kazanmak istiyorsanız veya kazandığınız zamanı nasıl değerlendirmeniz gerektiğini ortaya çıkarmak istiyorsanız, büyük veriden faydalanmanız kaçınılmaz olacaktır.

Büyük Veriyi Oluşturan 5V

Davenport, kitabında büyük veriyi oluşturan beş temel unsurdan da bahsediyor. Kısaca 5V olarak adlandırılan bu unsurların her biri, büyük verinin ortaya çıkmasında büyük bir öneme sahip. Nedir bunlar ve bir firma yönetici için ne ifade ediyorlar?

Velocity – Hız

Büyük verinin üretim hızı her yıl daha da artış gösteriyor. Daha fazla kişi ve daha fazla durum neticesinde artan verilerin depolanma hızı da sürekli olarak artıyor. Dolayısıyla veriler artarken, verilerin artış hızı da artış gösteriyor. Böylesine hızlanan bir yapıya ise firma yöneticilerinin ayak uydurması daha büyük bir zorunluluk haline geliyor.

Variety – Çeşitlilik

Çeşitlilik dediğimiz şey, verilerin hangi yapılar üzerinden üretilebileceği ve yayılabileceğine ilişkin bir konudur. Tabletler, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve daha pek çok bütünleşik cihaz üzerinden oluşturulabilen ve yayılan veri ağı, bu anlamda daha fazla insana ulaşmanın da püf noktası. Dolayısıyla yöneticilerin bu gibi teknolojik cihazlarla ve girişimlerle barışık olmaması, büyük veri nimetinden uzak kalmalarına sebep olacaktır.

Volume – Veri Büyüklüğü

Veri büyüklüğü dediğimiz şey, gerçekten insanların gözünü korkutabiliyor. Çünkü şu anda büyük veri olarak tanımladığımız veri miktarı her geçen gün artmaya devam ediyor. Araştırmalara göre yapılan tahminler ise böyle giderse 2020’de ulaşacağımız büyük veri ile başa çıkamayacak bir duruma gelebiliriz. Dolayısıyla bilişim dünyasında üretilen cihazların satış rakamları ile üretilen büyük veri miktarının artış hızı arasında uçurum ortaya çıkıyor. Yeni çıkarılan bulut sistemleri bir nebze de olsa kolaylık sağlarken, daha iyi çözümler bulmak için bilişim dünyası çalışmaya devam ediyor.

Verification – Doğrulama

Bu kadar büyük ve yoğun bilgi akışının olduğu bir ortamda elbette ki güvenlik sorunu da ortaya çıkıyor. Verilerin akışı sırasındaki gizlilikten, ulaştığı yerin gizliliğine kadar pek çok konu bu aşamada önem kazanıyor. Yöneticiler için ise güvenlik konusu daha önemli bir hal alıyor. Özellikle kendi firmalarına ve müşterilerine dair özel bilgileri veri olarak kaydeden yöneticiler, güvenlik anlamında da tedbirlerini almalılar.

Value – Değer

Değer kavramı, daha önceki makalelerimizde de çokça bahsettiğimiz gibi bir gayrimenkul profesyonelinin pazarlama ve markalaşma aşamasındaki en büyük özelliğidir. Eğer bir değer yoksa içi boş bir strateji ile ilerlemeniz mümkün değildir. Aynı şey büyük veri için de geçerlidir. Elde ettiğiniz ve toparladığınız verilerin büyüklüğü önemli değildir. Asıl önemli olan verilerin ne değerde olduğu ve onları ne kadar analiz edebildiğinizdir.

Görsel: Shutterstock

DİĞER HABER
17 Ekim 2016