"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
LinkedIn Anketi Sonuçları, Gayrimenkul Çalışanlarının Teknoloji İle Olan İlişkisini Ortaya Koyuyor

Market Cube, geçtiğimiz günlerde LinkedIn’in sponsorluğunda bir anket düzenledi. Bu anketin sonuçları gösterdi ki teknoloji araçları, gayrimenkul profesyonellerinin müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurmalarında ve alt seviyedeki kazançlarını arttırmalarında büyük bir etkiye sahip.

Teknolojinin gayrimenkul sektörüne giriş yaptığını ve profesyonellerin hızla bu teknolojiye ayak uydurmaya çalıştığını artık herkes biliyor. Ancak bu anketin sonuçlarında çıkan rakamlar, bu durumun düşündüğümüzden daha hızlı yayıldığını bizlere gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre, üst düzey satış personeli olarak çalışanların yüzde 77’si bir takım satış araçlarını kullanıyor. Bunların yüzde 24’ü ise elde ettiği başarıları, kullandığı teknolojik araçlara borçlu.

Anketteki “2016’nın Satış Durumu” bölümünde, satış profesyonellerinin en çok önem verdiği teknolojik araçların, ilişki kurma, satış istihbaratı edinme, müşteri ilişkilerini geliştirme, verimliliği arttırma ve e-posta izleme alanlarında kullanıldığını ortaya koyuyor.

Günümüzde ilk etkileşim sırasında başarılı olmak ve iyi ilişkiler kurmak, kazanan bir firma olmak için zorunluluk haline geldi. Pazarlamacılar, bu ilişkileri en iyi şekilde kurabilmek için teknolojinin değerini fark etmiş durumda. Çünkü teknoloji, satış personellerinin hem mantığına hem kalbine hitap ediyor.

Pazarlamacıların neredeyse yüzde 90’ı sosyal medya araçlarını kullandığını belirtirken müşterileriyle iletişime geçmek ve onlarla olan ilişkilerini güçlendirmek için interneti kullandığını da ifade ediyor. Anket sonuçları, bu sosyal iletişim araçlarının en popüler olanlarını LinkedIn, Facebook ve Twitter olarak ortaya koyuyor.

Diğer bir ilginç sonuç ise büyük şirketlerin çalışanlarının yüzde 62’sinin teknoloji sayesinde müşterilerle daha güçlü ve güvenilir ilişkiler kurabildiklerini söylemesi.

Pazarlamacıların teknoloji araçlarını kullanım yüzdeleri:

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi): Kullanıcıların yüzde 24’ü haftada 10 saatini bu araçlara ayırıyor.

Satış İstihbaratı: Kullanıcıların yüzde 33’ü haftada 5 saatini bu araçlara ayırıyor.

Sosyal Satış: Kullanıcıların yüzde 21’i haftada 8 saatini bu araçlara ayırıyor.

Verimlilik Uygulamaları: Kullanıcıların yüzde 30’u haftada 5 saatini bu araçlara ayırıyor.

E-posta İzleme: Kullanıcıların yüzde 26’sı haftada 5 saatini bu araçlara ayırıyor.

Gayrimenkul profesyonellerinin çok iyi bildiği gibi, bir gayrimenkul çalışanı aynı zamanda çok iyi bir pazarlamacı olmalıdır. Bunun için her daim satış tekniklerini geliştirmek zorunda olan gayrimenkul çalışanları, önlerine çıkan her fırsatı ve yeniliği değerlendirmenin peşinde olmalıdır. Teknolojik araçlar da bunların bir parçası…

DİĞER HABER
08 Haziran 2016