"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Ne Kadar Akıllısın? Sadece 7 Soruda Öğrenin

Sadece yedi soru sorarak bir kişinin bilgelik seviyesini belirleyebilir misiniz?

Merak etmeyin, Kaliforniya San Diego School Tıp Üniversitesi araştırmacıları hazırladıkları sorularla bu testi yapabileceğimizi söylüyor.

Araştırmacılar, bir kişinin bilgelik düzeyini belirlemeye yardımcı olabilecek yedi maddelik bir ölçek (SD-WISE-7) geliştirdiğini açıkladı.

Ölçek, kararlılık, öz-yansıtma, sosyal danışmanlık yetenekleri, toplum yanlısı davranışlar, farklı bakış açılarını kabul etme, duygusal düzenleme ve maneviyat gibi şeyleri değerlendiriyor.

Araştırmacılar daha önce, bilgeliği değerlendirmek için ulusal ve uluslararası araştırmalarda, biyolojik araştırmalarda ve klinik deneylerde kullanılan 28 maddelik San Diego Bilgelik Ölçeğini (SD-WISE-28) geliştirmiş.

Ancak son araştırma sonucunda ortaya çıkan yedi maddelik versiyonun karşılaştırılabilir ve güvenilir olduğunu ifade ediyorlar.

Bu konuda görüşü alınan Yazar Dilip V. Jeste, “Bilgelik ölçütleri, zihinsel sağlığı ve optimal yaşlanmayı etkileyen faktörleri incelemek için giderek daha fazla kullanılıyor” dedi.

Dr Jeste, en son çalışmanın 20 ila 82 yaşları arasındaki 2093 katılımcıyı araştırdığını ve onlardan yedi anahtar soruyu 1'den 5'e veya kesinlikle katılmıyorum veya kesinlikle katılıyorum arasında derecelendirmelerini istediğini söyledi.

Sorular şunlardı:

  • Büyük kararlar vermeyi elimden geldiğince erteleme eğilimindeyim. (Kararlılık)
  • Kendimi düşünmekten kaçınırım. (Kendini yansıtma)
  • Yardımıma ihtiyaç duyulacağını bildiğim durumlardan kaçınırım. (Antisosyal davranışlar)
  • İnsanlar bana tavsiye için geldiklerinde genellikle ne söyleyeceğimi bilemiyorum. (Sosyal danışmanlık)
  • Baskı altında sakin kalırım. (Duygusal düzenleme)
  • Farklı bakış açılarına maruz kalmaktan zevk alıyorum. (Farklı bakış açılarının kabulü)
  • Manevi inancım bana içsel güç veriyor. (Maneviyat)
Dr Dilip V. Jeste

Sağlıklı Yaşlanma Merkezi'nin kıdemli dekan yardımcısı ve Psikiyatri ve Sinirbilimleri Profesörü Dr Jeste, ölçeğin daha kısa olmasının daha az geçerli veya doğru olduğu anlamına gelmediğini söylüyor.

"Sadece bilimin ilerlemesine katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda bilgeliğin sağlık ve uzun ömür ile ilişkili olduğuna dair önceki verilerimizi destekleyen önemli bilgileri almak için doğru türde soruları seçtik" 

Ölçeğin ayrıca dayanıklılık, mutluluk ve zihinsel refah ile güçlü ve pozitif bir şekilde ilişkili olduğu ve yalnızlık, depresyon ve kaygı ile güçlü ve negatif bir şekilde ilişkili olduğu bulundu.

Dr Jeste, "Yalnızlığı azaltmaya ve genel refahı artırmaya yardımcı olacak bilgeliğin belirli bileşenlerinin düzeylerini artırmak için kanıta dayalı olaylar var" dedi.

"Böylece, son 20 yıldır devam eden davranışsal bir yalnızlık, intihar gibi ruhsal çöküntülerin sona ermesine potansiyel olarak yardımcı olabiliriz."

Sonraki adımlar, yaşamları boyunca insanlarda zihinsel, fiziksel ve bilişsel sağlıkla ilgili çeşitli faktörlerin yanı sıra bilgeliği değerlendirmek için çok sayıda farklı popülasyonda genetik, biyolojik, psikososyal ve kültürel çalışmaları içeriyor.

“Hayatta kalmak için bilgeliğe ihtiyacımız var. Şimdi, bireylere yardım etmeye çalışmak için klinik uygulamaya konabilecek, yanıtlanması birkaç dakikadan az süren bir soru listemiz var, ”diyor Dr Jeste.

DİĞER HABER
07 Aralık 2022