"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Neden Bazı Danışmanlar Çok Başarılı İken Bazıları Sürekli Zorlanıyor?

Gayrimenkul sektörü oldukça bireysel ve her danışman birbirinden farklı. Bu yüzden de her danışmana uyan bir başarı formülü ne yazık ki bulunmuyor. Ama yine de başarının genel tanımını yapmak mümkün. Herhangi bir iş alanında başarılı olmanın anahtarı her zaman “uzmanlaşmaktan” geçiyor. Aslında sizin de bildiğiniz gibi, tüm başarılı danışmanlar kendi alanlarında uzmanlar.

“Uzmanlık”, bir konuda kapsamlı bilgiye ya da yetenek setine sahip olmak anlamına gelir. Gayrimenkul piyasası için ise uzmanlık, bir şeyleri rakiplerinizden daha iyi yapmak ve bunu müşterilerinize aktarmak anlamına geliyor.

Gayrimenkul sektöründe bir danışman için 3 önemli evre bulunuyor. Bu evreleri kavramak ve uzmanlaşma çalışmalarını bu noktalarda yoğunlaştırmak başarı için önemli.

Yeni İş Edinme Evresi

Bu evrede potansiyel müşterilerinizin ilgisini çekerek sizinle çalışmalarını sağlamalı, yani işinizi iyi pazarlamalısınız. Bu evre tamamen potansiyel müşteri edinmek için kullanacağınız sistemi ifade ediyor.

Hizmet Evresi

Bu evre müşterinizin sizinle çalışmayı kabul ettiği andan itibaren yapmaya başladığınız aktiviteleri içeriyor. Bir konutu listelediğiniz ya da müşterinizle çalışmaya başladığınız andan itibaren hizmet sunarsınız. Yani artık ilgiyi çekmişsiniz ve müşterinizle ilgilenme zamanınız gelmiş. Bu evre danışmanlar tarafından genelde göz ardı ediliyor, çünkü müşterileri çoktan kazanmış gibi hissediyorlar. Ama rekabet dolu gayrimenkul piyasasında müşteriye özel hissettirmek çok önemli.

İşi Muhafaza Etme Evresi

Bu evre sözleşme yapıldıktan sonraki süreci ifade ediyor. Birçok danışman iş bittikten sonra müşterileri ile ilgilenmiyor, fakat eski müşterileriniz aslında en büyük yeni müşteri kaynağınız. Bu konuda uzmanlaşmak iş hayatınız açısından çok önemli, çünkü eski müşterilerinizle iletişimi sürdürmek pazarlama giderlerinizi büyük miktarda azaltabilir.

Bu evreleri göz önünde bulundurarak aşağıdaki konularda uzmanlaşmanız gerekiyor:

1. Markalaşma Konusunda Uzmanlaşmak

Markanızı iyi yapılandırmanız özellikle yeni iş edinme evresi ile yakından alakalı. Potansiyel müşterilerinizi etkilemek için marka değerinizden yararlanacaksınız. Markanızın görsel öğeleri üzerine çalışmak mesajınızı daha net ileterek müşteri üzerinde etki bırakmanızı sağlayabilir. Başarılı danışmanlar kişisel markalarını iyi yönetiyor ve müşterilerinin gözünde daha net bir değer algısı yaratıyor.

2. Sistemler Konusunda Uzmanlaşmak

Hizmet kelimesi aslında iyi bir danışmanı mükemmel bir danışmandan ayıran ince çizgiyi ifade ediyor. Sunduğunuz hizmetleri iyi bir sistematiğe oturttuğunuzda rahatlıkla size referans olacak müşteriler edinebilirsiniz. Bu uzmanlık hizmet evresinde size katkı sağlayacak.

3. Müşteri Takibi Konusunda Uzmanlaşmak

Eğer uzmanlık bölgenizde ve uzmanlık alanınızda tanınan bir danışman olmak istiyorsanız, hem eski hem de potansiyel müşterileriniz ile iletişimde kalmaya devam etmeniz çok önemli. Bu konu özellikle işi muhafaza etme evresini ilgilendiriyor.

4. Teknoloji Konusunda Uzmanlaşmak

Bu uzmanlığınız her üç evreye de katkı sağlayacak. Başarılı iş modelleri oluşturabilmek için teknolojiden yararlanmalısınız. Veri tabanı tutmak, mail şablonları hazırlamak ya da blog yazıları yazmak bu konuya güzel örnekler.

5. Sunum Konusunda Uzmanlaşmak

Müşterinizi sunum sırasında şaşırtmak iş tarzınız haline gelmeli, fakat birçok danışman bu konuda sıkıntı çekiyor. Farklı müşteri kişiliklerine seslenebilen sunum tekniklerini öğrenmelisiniz. Bu uzmanlık da her üç evreye katkı sağlayacak.

Gayrimenkul sektörü karmaşık, ama aynı zamanda heyecan verici ve kazançlıdır. Eğer iş hayatınızı sürekli gelişmeniz gereken bir süreç olarak değerlendirir ve farklı konularda uzmanlaşmaya çalışırsanız, kısa sürede başarılı olabilirsiniz. Tüm sektörler için ise uzmanlaşmak sıkı çalışma ve adanmışlık gerektiriyor.

DİĞER HABER
07 Haziran 2018