"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Sprint Kitabındaki Beş Günlük Takvim ile İşinizdeki Büyük Problemleri Çözün

Eskiden büyük balığın küçük balığı yediği söylenirdi. Şimdi ise hızlı balığın yavaş balığı yediğine tanık oluyoruz. Her geçen gün daha hızlı hareket eden bir dünyada, farklı endüstrilerde rekabet eden şirketlerin mücadele ettiğini görüyoruz. Emlak sektörü de bunlardan biri. Sektörün özellikle teknolojik yenilikler ile entegre olmaya başladığı bugünlerde hız kavramının daha da önem kazandığını deneyimleyerek yaşıyoruz.

Böyle bir endüstri profilinde emlak ekibiniz ile birlikte sizin için çok değerli olan çalışma saatleri ve mali kaynaklardan tasarruf etmek büyük önem kazanıyor. Ekibinizle birlikte veya bireysel olarak işinizde karşılaştığınız büyük sorunları çok daha acil ve başarılı bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Peki, bunu başarmanın yolu nedir?

Jake Knapp, Google Ventures’ta beraber çalıştığı John Zeratsky ve Braden Kowitz ile birlikte hazırladığı Sprint isimli kitabında, bizlere gerçekten zorlu olan sorunları sadece beş günde çözebilmemizi sağlayan bir sistem sunuyor. Sundukları beş günlük sistemin, yazarların mobil, e-ticaret, sağlık ve finans gibi farklı alanlarda uyguladıkları tecrübeler üzerine ortaya çıktığını biliyoruz.

Beş Günlük Takvim ile Büyük Sorunları Çözmek

Yazarların beş günlük takvimini uygularken bazı unsurlara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle ekipte verilmesi gereken roller var. Örneğin decider rolü kritik noktalarda karar alacak kişi seçilirken faciliator rolü ise süreci takip edip hatırlatmalar yapacak kişi seçiliyor. Elbette ki kitapta bu rollerin nasıl ve ne şekilde seçilmesi gerektiğine dair çok daha ayrıntılı bilgiler var. Ancak şimdi beş günlük takvim planına değinelim.

1.Gün — Hedef Belirleme

Üzerinde çalışma yapacağınız konuya ilişkin beş günlük planlamanın neticesinde nereye ulaşmak istediğinizi ilk günden belirlemelisiniz. Bir ekip olarak çalıştığınız için herkesin aynı amacı ve hedefi benimsemesi büyük önem taşıyor. Bu amacın planın en başında net şekilde ortaya konması, ekibin tüm üyelerinin birlikte hareket edebilmesi için kritik öneme sahip. Ardından yapacağınız çalışma ile ilgili sorular sorarak beyin fırtınası yapmaya başlamalısınız. Herkes sorular yöneltmeli ve sorunla ilgili hangi aktörlerin rol aldığı ortaya konulmalı. Sorunu oluşturan tüm aktörler ortaya konduktan sonra ekip üyelerinin her biri bu sorunları değerlendirerek fikirlerini sunmalı.

2.Gün — Çözüm Geliştirme

Takviminizin ikinci gününe herkes bir takım örnekleri belirlemiş olarak gelmelidir. Ortaya konan sorunlara ve bu sorunlarda rol alan aktörlere dair bulunan örnekler ortaya konmalıdır. Ardından ortaya konan bu örnekler üzerinden skeçler (çözüm önerisi) oluşturmaya başlarsınız. Her ekip üyesi aynı anda kendi başına bir skeç hazırlar.

3.Gün — Karar Verme

Üçüncü güne gelindiğinde bir önceki geliştirilen çözüm önerilerini oylama zamanıdır. Her ekip üyesinin çözüm önerisi ortak görülebilecek bir yerde dizilir ve oylama yapılır. Oylama işleminin sonucunda seçilen çözüm önerileri son olarak decider rolündeki kişiler tarafından incelenir ve karar verilir. En sonunda belirlenen çözüm önerisinin uygulanabilmesi için bir storyboard (senaryo) oluşturulur.

4.Gün — Tasarım Yapma

Dördünce güne geldiğinizde tasarım sürecine başlamak üzere ekibinizdeki üyelere farklı roller tanımlamalısınız. (Roller kitapta daha detaylı veriliyor.) Neyin nasıl yapılacağına dair tasarım aşamasını tamamladıktan sonra hazırladığınız prototipi bitirmeli ve deneme testi için tüm eksikleri gidermelisiniz. Ertesi günü yapacağınız testin başarılı olması için bugün tüm eksikler giderilir ve senaryolar son kez gözden geçirilir.

5.Gün — Test Günü

Son gün, soruna yönelik ürettiğiniz çözüm yönteminin uygulanacağı gündür. Konunuz ne olursa olsun son gün bu testi gerçekleştirmeniz, çözüm yönteminizin başarılı olup olmayacağını gösterir. Bu aşama iki ayrı oda üzerinden takip edilir. Bir odada testi uygulayan kişi planı uygularken diğer odadaki ekip üyeleri ise süreci izleyerek not almaya ve durum değerlendirmesi yapmaya çalışır.

Örneğin sorununuz müşteri görüşmeleri sırasında onları kazanmakla ilgiliyse bir odada siz müşteri ile görüşme yaparken diğer odadaki ekip üyeleri sizin yapmakta olduğunu görüşmeyi takip ederek değerlendirmelerde bulunmalıdır.

Yan odada uygulama yapılırken diğer odada uygulama takip edilerek notlar alınıyor.
DİĞER HABER
17 Nisan 2024