"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Tüm Dünyadaki Değişimi Fark Etmenizi Sağlayan Kitap: Yeni Liderlik

Yazarımız: Ruth Spellman

Kitabımız: Yeni Liderlik

Konumuz: Yeni Ekonomide Sürdürülebilir Başarının Temeli

Yeni bir dünya iş anlayışının içerisindeyiz. Zamanın daha hızlı aktığı, teknolojik araçların daha aktif kullanıldığı ve sunulacak hizmetlerin üretimi için tüketicilerle birlikte çalışmanın söz konusu olduğu bir dünyadayız. Eskiden bu sürecin içerisinde tüketici pek dahil edilmezdi, ama şimdi tüketici hepsinden daha fazla ön planda.

Böyle bir değişimin içerisinde elbette iş dünyasının oyuncuları ve liderleri başkalaşım geçirmek durumunda kalıyor. Kendilerini ve anlayışlarını pek çok anlamda değiştirmek zorundalar. Kurulan ekiplerde oluşturulacak kültürlere artık önem veriliyor ve bu ekiplere liderlik etmenin yöntemleri değişiyor. Şirketleri yönetmenin kuralları ise bambaşka bir hal alıyor.

 Bu değişikliğin bir zorunluluk haline geldiği dünyada, şirket yöneticileri ve ekip liderleri var olan değişime nasıl ayak uydurabileceklerine dair yeni bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Sorunların üstesinden gelmelerini sağlayacak tavsiyelere, çözüm önerilerini hayata nasıl geçireceklerini gösterecek yardıma ve başka sektör ve şirketlerdeki meslektaşlarının sıkıntıları nasıl atlattıklarını öğrenmeye ihtiyaç duyuyorlar.

Tabi ki konunun derinliğine girince karşımıza değerlendirilmesi gereken çok sayıda farklı alan çıkıyor. İşte yazar, Yeni Liderlik isimli kitabında, marka, itibar, değişim ve inovasyon yönetimine uzanan çok geniş bir yelpazede bu konuyu işliyor. Kitabın içerisinde liderlik yönetimine dair aşağıdaki alanlara dair pek çok tavsiye ve örnek bulacaksınız.

 • Değerler ve Etik
 • Kendinizi Yönetmek ve Başkalarına Liderlik Etmek
 • Değişimi ve Belirsizliği Yönetmek
 • Sosyal Paydaşları Yönetmek
 • Risk ve İş Sürekliliği Yönetimi
 • Çevre Yönetimi
 • İnovasyon Yönetimi
 • Marka ve İtibar Yönetimi
 • Çeşitlilik Yönetimi

Yeni Liderlik Anlayışı

Yazar, ilk olarak iyi liderlik yönetiminin temelinde değerlerin ve etik kuralların yattığını ifade ediyor. Özellikle zorluk çekilen zamanlarda bu tarz değerlere sahip olmak, başta lidere olmak üzere şirkete ve elemanlara son derece yol gösterici oluyor.

Emlakbroker.com üzerinden de birçok makalemizde bahsettiğimiz üzere, bir emlak şirketinde fark yaratmanın en etkili yolu, şirketin değerlerini, kurallarını ve kültürünü oluşturmaktır. Yazar da kitabında buna değiniyor.

Peki, şirketler değer odaklı bir kuruluş olma yolunda nasıl düşünmeliler? Aşağıda kitaptan alıntıladığımız ve bu sorunun cevabını veren bir dizi madde bulacaksınız.

 • Üst düzey yöneticiler şirketin açık ve net, kurumsal hedef ve vizyonu destekler nitelikte bir değer kümesine sahip olmasını sağlamalıdır.
 • Üst düzey yöneticiler temel değerlerin, şirket stratejisinin asli unsuru olmasını ve faaliyet biçimine hükmetmesini sağlamalıdır.
 • Yöneticiler şirketin temel değerlerini ve kendilerinden beklenen yönetim tarzı açısından bunun ne anlama geldiğini tarif edebilmelidir.
 • Yöneticiler kuruluş faaliyetlerinin özüne temel değerleri nasıl yerleştirdiklerini tarif edebilmelidir.
 • Çalışanlar kuruluşun temel değerlerini ve bunun kendilerinden beklenen çalışma şekli için ne anlam taşıdığını tarif edebilmelidir.
 • Çalışanlar kuruluşun vizyon ve değerlerine inanmalı ve onları benimsemelidir.
 • Yöneticiler değerleri kuruluşunkiyle örtüşen insanları işe alma süreçlerini tarif edebilmelidir.
 • Üst düzey yöneticiler kuruluşun amaç, vizyon ve değerleriyle bağdaşan ve yöneticilerin taşıması gereken becerileri nasıl tanımladıklarını tarif edebilmelidir.
 • Üst düzey yöneticiler kuruluşun değerlerine uygun liderlik ve yönetim becerilerini sergilerken nasıl birer rol modeli olarak hareket ettiklerini tarif edebilmelidir.
 • Yöneticiler çalışanları kuruluşun değerlerine paralel olarak nasıl yönettiklerini, geliştirdiklerini ve onlara nasıl liderlik ettiklerini tarif edebilmelidir.
 • Çalışanlar yöneticileri tarafından, kuruluşun değerlerine uygun olarak nasıl yönetildiklerini, geliştirildiklerini ve kendilerine nasıl liderlik edildiğini tarif edebilmelidir.
 • Sektörünüzdeki üst düzey yöneticilerin gösterge maaş oranlarını biliyor musunuz?
 • Gösterge maaş içinde temel ücretin belli bir yüzdesi esas alınarak hesaplanan performans primi var mı, yoksa prim sadece olağanüstü performans durumunda mı ödeniyor?
 • Performans neye göre değerlendiriliyor?
 • Geçen on yıllık sürede primlerin hiç ödenmemesi veya kısmen ödenmesi gibi bir durum yaşandı mı?
 • Kuruluşun üst düzey yönetimin maaşını da kapsayan açık ve net bir ödüllendirme stratejisi var mı?
 • Ne gibi kısıtlar söz konusu? (maaş düzenlemelerinde dikkate alınması gereken bütçe kısıtları vb.)
 • Performansa dayanak oluşturan davranışlar ne şekilde değerlendiriliyor?
 • cret ve üretkenliği uyumlu tutmak için uzun vadeli ne gibi planlarınız var?
 • Ücret ve ödül stratejisi ve kıdemli yöneticilerin ücretlerinin belirlenmesi sorumluluğu kime ait?

Kendini Yönet, Etrafındakilere Liderlik Et

Yazar, kitabında liderlik özelliği olarak bahsederken bir diğer önemli unsura daha değiniyor. Artık insanlar başkalarına liderlik edebilmek için önce kendilerini yönetebilmelidir. Bu bakış açısına göre, eğer başarılı bir emlak lideri olmak istiyorsanız, etrafınızdan görmek istediğiniz davranışı bizzat kendiniz uygulayarak onların rol modeli haline gelmelisiniz.

Peki, kendinizi bu anlamda tanımanız için ne yapmanız gerekir? Bunun için çalışma arkadaşlarınıza şu soruları yöneltebilirsiniz:

 • Sana nasıl davranıyorum?
 • Sana her zaman değer verdiğimi ve saygı duyduğumu hissediyor musun?
 • Düşüncelerini dikkate alıyor muyum?

Aynı zamanda kendinizin liderlik yaklaşımınızı daha iyi ortaya çıkarabilmek için kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

 • Liderliğe yaklaşımınız yeni çalışma dünyasının niteliklerini yansıtıyor mu?
 • Farklı koşullara uygun liderlik becerileri taşıyor musunuz?
 • Ekibinizdeki kişilerin önüne uymaları gereken açık ve net standartlar koydunuz mu?
 • Kuruluşunuzdaki gizli veya aleni sınırlar neler?
 • Çalışanlarınızı daha iyi yönetmek için neler yapabilirsiniz?
 • Ekibinizde, özellikle de yapılan işin sorumluluğunu üstlenmek anlamında görmek istediğiniz davranışlar için rol modelliği yapıyor musunuz?
 • Ekibinizin başarılarını kutlamak için ne gibi bir yöntem belirlediniz?
 • Ekibinizin yönetim becerisini geliştirmeye yeterince öncelik veriyor musunuz?

İletişimdeki yetkinliğinizi geliştirmek için atabileceğiniz adımlar neler?

Bir iletişim mecrası olarak interneti tam anlamıyla kullanabiliyor musunuz?

Özet

Ruth’un bu kitabında belki de sizlere tavsiye olarak alıntılayacağımız pek çok konu bulunuyor, ancak makalemizde sınırlı şekilde bahsedebiliyoruz. Bunun için kitabı almanız sizin için çok daha faydalı olur.

Bu kitapta, geleceğin yöneticisinin çok daha donanımlı olması gerektiğinden bahsedilerek bunu sağlamanın püf noktalarına değiniliyor. Yeni oluşan liderlik anlayışı, tüketicilerin talepleri arttıkça ve meslekteki rekabet kızıştıkça daha fazla önem kazanıyor. Daha inovasyonu teşvik edici bir bakış açısı ile yaklaşmak, artık bir olasılık değil tamamen bir gerçek.

Ürün ve hizmetlerin tüketicilerin taleplerini karşılaması için artık birkaç saat düşünmek ve basit yöntemler uygulamak yetmiyor. Ortak çalışma alanlarından faydalanmak ve ekip oluşturmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Tüm bunlar bir şekilde sektörlere sirayet ederken, bir yandan sosyal kalmayı da ihmal etmemek gerekiyor. Teknolojinin de sürekli gelişmesi ile birlikte sosyalleşme boyut değiştiriyor.

Tüm bu değişimi takip edebiliyor ve benimseyebiliyor muyuz?

DİĞER HABER
20 Şubat 2017