"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein

Zamanında Satış Kapama Yapılmasını Engelleyen Sorunlar

REALTORS® Güven Endeksi verilerine göre, ev satış sözleşmelerinin çoğu zamanında yapılıyor, ancak satış sürecinde yaşanan problemlere bağlı gecikmelerle bir çok satış sözleşmesi feshedildi.

Aşağıdaki tablo, kapanış gecikmesine neden olan en yaygın sorunları gösteriyor.

Sözleşmenin feshedilmesine yol açan en yaygın sorunlar, değerleme (%11), finansman sağlama (%10) ve evde tadilat/çevre sorunları (%9) ile ilgiliydi.

DİĞER HABER
28 Eylül 2021