"Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir." Albert Einstein
Sektörel Bilgiler: Pazarlama ve Reklam Arasındaki Farklar

Doğrusunu söylemek gerekirse bu makalenin basit cevaplar üstüne kurulu olması gerekiyordu ancak pazarlama ile reklam arasındaki önemli farkları tam anlamıyla anlatabilmek istiyoruz. Zira danışmanlık işinizin geleceği bu iki ayrı iş kolu arasındaki farkı anlamanıza bağlı.

Hepimiz pazarlama ve reklam sözcüklerine aşinayız. Bilhassa gayrimenkul sektöründe olanların sıkça kurdukları ya da duydukları bir cümle de var: Evinizi pazarlayacağım! Web sitemizde kısa bir gezinti yaptıysanız içeriklerimizde bu sözcüklere bolca yer verdiğimizi görmüşsünüzdür. Gerek sosyal gerek iş yaşamımızda bu sözcükleri mütemadiyen duyuyor ve kullanıyor olmamıza karşın ikisini de aynı anlamda değerlendiriyoruz. Açıkçası bu büyük bir hatadır. İkisi arasındaki farkı anlatmanın aksiyon noktasında sizler için fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

Pazarlama genel anlamıyla, bir şirket ya da ürün için halkla ilişkiler kapsamında aşinalık/bilinirlik yaratma sürecidir. Ürünü ya da hizmeti direkt olarak satmak yerine halk arasında bilinirliğini artırmak için kullanılan yöntemlerin bütünüdür.

"İlanınızın güzel görünüyor olması, dikkat çekeceği anlamına gelmez. şöyle bir düşünün,etrafınızda kusursuz güzellikte olup aynı zamanda son derece renksiz ve sıkıcı kaç kişi var…" - Bill Bernbach

Pazarlama süreci reklamı da kapsamakla beraber, reklamdan daha geniş bir alana yayılır. Reklam olmaksızın bir markanın, ürünün ya da hizmetin varlığından kimsenin haber olamayacağını düşünebiliriz. Bu kapsamda karşımıza pazarlama reklamları ile doğrudan satış reklamları olarak iki ayrı yöntem çıkar. İkisi arasındaki temel fark; pazarlama reklamlarının tüketici algısında bilinirlik yaratmak için kullanıldığı, doğrudan satış reklamlarının ise bir ürünü ya da hizmeti satmak için kullanıldığı yönünde belirmektedir.

Pazarlamanın ya da pazarlama reklamlarının karakteristik özelliklerinden diğeri ise, bir süreç halinde belirli bir takvime yayılmalarıdır. Bu süreç pazarlama programı olarak anılır. Pazarlama çalışmalarına, televizyonlarda yayımlanan şov ve diziler ile sportif etkinliklerin, kültürel etkinliklerin anasponsorları örnek gösterilebilir.

Emlak profesyonellerinin pazarlama süreci yönetimine örnek vermek istersek: Bir mülkün satışını aldığınızı düşünün. Mülk hakkında potansiyel müşterilere ve diğer gayrimenkul danışmanlarına veri sağlamak yani onlarda aşinalık yaratmak zorundasınız. Örneğin gayrimenkul danışmanlarının iştirak ettikleri bir etkinliğe katıldığınızda bu mülkün bahsini açmak, diğer danışmanların ellerinde bulunan alıcılara ulaşmak adına önemli bir pazarlama yöntemidir.

"Her reklam, markanın kimliğine yapılan uzun vadeli bir yatırımdır." - David Ogilvy

Bazı argümanlara göre pazarlama ile markalaşmanın aynı kategoride değerlendirildiği de görülür. Bu önermeye katılmadığımızı belirtmeliyiz. Çünkü markalaşmak da tıpkı reklam gibi bir kurumun pazarlama çalışmalarına dahil faktörlerden biridir. Markalaşmak temelde bir kurumun görsel varlığının kamuoyunda bilinir olmasını sağlar ancak hizmetleri hakkında bir ipucu vermez.

Örneğin bir stadyum için alınan isim hakkı (bkz. Ülker Sports Arena) pazarlama faaliyetleri dahilinde bulunur ancak stadın girişinde ya da reklam afişlerinde kullanılan görsel sadece markalaşmanın bir adımıdır. Stadın girişinde Ülker logosunu gördüğünüzde kurumun markalaşma faaliyetlerine tanıklık etmiş olsanız da hala tam anlamıyla Ülker’in ne işe yaradığını biliyor değilsinizdir.

Reklamcılık insanlara “İşte elimizde bu var. İşte size ne yapacağı. İşte onu almanın yolları.” der. -  Leo Burnett

Buraya kadar pazarlamanın ve markalaşmanın ne olduğunu anladıysanız reklam faktörüne geçebiliriz.

Reklam, bir ürünü ya da bir hizmeti “şu an” satmak için alınan aksiyonları ve pazarlama çalışmalarını kapsar. Örneğin, market zincirlerinin yayımladıkları haftalık bültenler sizi o hafta için belirli ürünleri satın almaya yönlendirir. Bu yönlendirme genellikle indirim aracılığıyla yapılır. Yani “şu ana” yöneliktir. Gayrimenkul sektöründe de bu türden reklamlara sıkça rastlarız; örneğin “kelepir, değerinin altında, mükemmel lokasyonda, metrobüsün yanında, çocuklu aileler için” gibi basit yönlendirmelerle ihtiyaca yönelik çalışmalar görebiliriz.

Nihayetinde pazarlama ile reklam arasında temel fark; pazarlama, bir kurumun ya da ürünün halk içinde bilinirliğini sağlarken, reklam ürünün ya da hizmetin direkt olarak satışına yöneliktir.

İpucu: Bir pazarlama dahisi olan Steve Jobs’ın pazarlamanın ve reklamın gücünü nasıl kullandığına tanıklık etmek için Steve Jobs’ın Sırrı: İnsanlara Neyi Sevdiklerini Siz Söyleyin adlı makaleyi okuyabilirsiniz!

DİĞER HABER
21 Ağustos 2019